Koll på 20–25 2.0

Projektet Koll på 20–25 får en fortsättning. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har beviljat medel som ger kommunenn möjlighet att anställa en aktivitetsstödjare och en samtalsstödjare. Uppgiften för projekten är att hitta och stötta ungdomar i åldern 20–25 år som varken arbetar eller studerar, s.k. hemmasittare.

>> Läs mer om projekten Koll på 20–25 och Koll på 20–25 2.0


Ny insats för barn och unga

Hälsinggårdsskolan är pilotskola.

Med utgångspunkten att tidiga insatser kan vara avgörande, har Konsultationsteamet startats.

Det är en samverkansgrupp med personal från skolan, landstinget och kommunen som samverkar med målet att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga i Falun.

Hälsinggårdsskolan är pilotskola för projektet, som delfinansieras av Finsam-Falun. Gruppen träffas regelbundet för att diskutera hur man ska kunna stödja elever med problem på bästa sätt.

>> Läs mer om Konsultationsteamet


FInsam-Falun i Almedalen

Den 3 juli medverkade Finsam-Falun i ett seminarium under Almedalsveckan på Gotland. Under seminariet diskuterade bland andra förbundschef Petra Palmestål stödet till unga.
>> Läs mer om seminariet i Almedalen


Intressanta studiebesök i Göteborg

En grupp från Falun har besökt Göteborg och två intressanta verksamheter för stöd till unga vuxna med psykisk ohälsa.

>> Läs mer om studiebesöket