Frukostmöte:

Vägen till arbetsgivarna

Lena Strindlund.

En metod för samverkan mellan myndigheter och arbetsgivare implementeras f.n. i Linköping. Metoden bygger på en studie som forskaren Lena Strindlund genomfört. Om den berättade hon på ett högintressant frukostmöte den 22 september.

Huvudbudskapet är att myndigheterna måste tillämpa ett flexibelt arbetsgivarperspektiv och satsa på att ge arbetsgivarna det stöd de behöver för att lyckas få utsatta grupper i arbete. Men arbetsgivare har olika behov och inställning. Därför måste stödet anpassas och utformas efter varje arbetsgivare.

> Läs mer om frukostmötet


Fördjupad samverkan om nyanlända

Ylva Ljungqvist.

Tiden från uppehållstillstånd till arbete eller studier – etableringstiden –  för nyanlända i Falun ska på sikt kortas till två år. Det är målet för en ny insats i kommunen, DUNA. Medlet är fördjupad samverkan mellan myndigheterna.

Ylva Ljungqvist har anställts som utvecklingsledare för insatsen. Falu kommuns arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltning är huvudman och Finsam Falun finansierar kostnaden för utvecklingsledaren under resten av 2017 och hela 2018.

> Läs mer Duna-insatsen


Det kom ett brev…

När Finsam Faluns styrelse hade möte på Sjulsarvets Gröna Rehab på Lugnet, överlämnade en av deltagarna ett handskrivet brev till styrelsen.

> Läs brevet


Föreläsningsförändringar

Det blir några förändringar i programmet för höstens föreläsningar i serien ”Psykisk hälsa – tillsammans gör vi skillnad”. Klicka på länken nedan för att se det reviderade programmet.

> Föreläsningar om psykisk hälsa, ”Tillsammans gör vi skillnad”. Program (pdf)