Hela arbetskraften behövs

Lena Rosén och Kalle Dahl bjuder in företagare i Västerbergslagen till en intressant dag om arbetskraft och rekrytering. Bild Veronica Rigtorp/Annonsbladet.

Boka in förmiddagen, fredagen den 13 oktober! Då bjuder Finsam, Arbetsförmedlingen och utvecklingsbolaget Samarkand2015 på ett arrangemang för arbetsgivare i Västerbergslagen på temat ”Hela arbetskraften behövs”.

– Människor med funktionshinder och nyanlända hör till de grupper som idag står långt från arbetsmarknaden. Samtidigt ökar behovet av arbetskraft. Vi hoppas få till stånd en bättre matchning mellan arbetsgivare och arbetskraft, säger Lena Rosén, förbundschef i Västerbergslagens samordningsförbund Finsam.

– Att ta samhällsansvar genom att anställa personer med funktionsvariationer och/eller nyanlända är en vinn-vinn-situation, bland annat genom att företaget får en mångfald, menar Kalle Dahl från Arbetsförmedlingen.

Det biir föreläsningar och det bjuds på teater med efterföljande diskussion. Platsen blir Gammelgården i Ludvika. Och frukost ingår!

Läs mer > Artikel i Annonsbladet om arrangemanget

Inbjudan; http://www.finsamdalarna.se/wp-content/uploads/Inbjuan-Hela-Arbetskraften-Behövs.jpg


Gruppverksamhet för barn i utsatta miljöer

Finsam Västerbergslagen har beviljat medel till Ludvika kommun att starta gruppverksamhet för barn i särskilt utsatta miljöer, vilket innebär ökad risk för att de ska utveckla psykisk ohälsa. Det handlar om gruppverksamhet för barn i missbruksmiljöer (BIM), bar till föräldrar med psykisk diagnos (BIP) och barn till separerade föräldrar/vårdnadstvist (Skilda världar).

Idén med verksamheten är att tidigt kunna upptäcka och behandla psykisk ohälsa hos barnen. Ju tidigare de får hjälp, desto bättre resultat, är tanken.

Gruppverksamheterna är en samverkansinsats mellan Ludvika kommun (elevhälsan, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, öppenvården och folkhälsosamordnaren) och Landstinget Dalarna (primärvården, habilitering, barn- och ungdomspsykiatrin),

Läs mer > Ansökan


Supported Employment till Ludvika

Nu introduceras metoden Supported Employment i Ludvika. Finsam Västerbergslagen har beviljat 1,3 miljoner kr till ett tvåårigt projekt. Målgruppen är ungdomar i åldern 19–29 år som har aktivitetsersättning och som inte får den hjälp de behöver.

Sök jobbet; http://www.finsamdalarna.se/wp-content/uploads/Jobbannons-Projektledade-unga-med-aktivitetsersättning.docx

Läs mer om insatsen

 


Utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt

Under hösten ska EVI-teamen i Västerbergslagen och deras konsultativa resurser, Finsams rehabkonsulentteam samt projektledaren för Supported Employment-insatsen (se ovan) få utbilnding i lösningsfokuserat arbetssätt. Finsam Västerbergslagen finansierar utbildningsinsatsen.

Sammanlagt ska runt 25 personer utbildas under fem dagar i höst. Genom utbildningen introduceras ett dynamiskt arbetssätt som innebär nytänkande inom områdena rehabilitering och organisationsutveckling.

Läs mer > Ansökan


Föreläsningar morgon och kväll

Under hösten fortsätter föreläsningsserierna om psykisk ohälsa. Dels kvällsföreläsningarna i serien ”Psykisk ohälsa – att jonglera vardagen”, dels frukostmötena om psykisk ohälsa där Finsam är en av arrangörerna. Klicka på länkarna nedan för att ta del av utbudet!
> Psykisk ohälsa – att jonglera vardagen, program och inbjudan
> Frukostmöten om psykisk ohälsa, program och inbjudan