Ny faktabank på finsamdalarna.se:

Diagram: Helårspersoner som försörjdes av samhället 2014-2020, andel av befolkningen 20–64 år i Dalarna.

Samhällets stöd i Dalarna fortsätter minska

Statistiska Centralbyrån, SCB, tar regelbundet fram mått, s.k. helårsekvivalenter. De beskriver hur stor del av befolkningen som försörjs av olika ersättningar vid ohälsa, arbetslöshet och även rent försörjningsstöd (socialbidrag). Här på finsamdalarna.se publicerar vi fortsättningsvis data om Dalarna och dess kommuner. Uppdatering sker två gånger om året.

> Läs mer statistik om samhällets stöd


Kompetensförsörjningen stor utmaning

Färre ska försörja fler. Kompetensförsörjningen är en av länets stora utmaningar de kommande åren. Peter Möller, som är samhällsanalytiker på Region Dalarna, intervjuades om den stora utmaningen i Radio Dalarna den 1 juni.

> Läs mer om kompetensförsörjningen i Dalarna


Samordningsförbunden öppnar för mer samarbete

Årets regionala ägardialog hölls den 25 maj. Vid samrådet diskuterades bland annat ett utvecklat samarbete mellan samordningsförbunden i Dalarna. Ökad personalsamverkan och gemensamma administrativa funktioner skulle ge effektivare resursanvändning.

> Läs mer om regionala ägardialogen