Samhällets stöd i Dalarna har minskat

Statistiska Centrabyrån, SCB, har tagit fram s.k. försörjningsmått för åren 2014–2017. De beskriver hur mycket som samhället betalar ut till invånarna i form av olika ersättningar vid ohälsa, arbetslöshet och även rent ekonomisk bistånd.

> Läs mer


Snabbspår inom vården i Ludvika

Samordningsförbundet har beviljat medel till att utveckla och driva projektet “Snabbspår inom vården i Ludvika” vidare. Projektet syftar till att underlätta för nyanlända att genomgå vård- och omsorgsutbildning. Nyanlända kan bli en viktig tillgång i kompetensförsörjningen. Men utbildningen ställer stora krav på språkförståelse och kunskap om hur den svenska vården fungerar.

Läs mer


Framgång för Faluns Vuxensluss

ESF-projektet Framgången startade 2016 och avslutas i år. Projektet har tagit fram samverkansplattformen Vuxenslussen, som från årskiftet blir ordinarie verksamhet i Falu kommun. På Finsam-Faluns frukostmöte 11 november informerade personal från Vuxenslussen om hur det gått och vad som väntar.

> Läs mer


Grön rehab föreslås i Nedansiljan

Den 5 september var det dags för höstens första frukostmöte i arrangemang av Nedansiljans samordningsförbund. På frukostmötet presenterades den förstudie om grön rehab-verksamhet i Nedansiljan som genomförts. Förstudien föreslår att försöksverksamhet startas i Änjansdalen vid Sifferbo.

> Läs mer


En dörr in i Borlänge

Samverkansplattformen En dörr in är införd i Borlänge. Ett team finns på plats i lokalerna på Målargatan 1. I teamet finns representanter för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Dalarna samt (från kommunen) Försörjnings- och rehabiliteringsenheten och Sociala omsorgen.

Läs mer


Lösningsfokus i södra Dalarna

Södra Dalarnas samordningsförbund fortsätter satsningen på utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt. I februari startar den sjunde grundutbildningen i arbetssättet. I november startade också en ledarskapsutbildning. Utbildningarna är förlagda till Bjurfors Hotell & Konferens i Avesta.

> Läs mer


Anhörigstöd i Västerdalarna

Finsam Västerdalarna har beviljat medel för att starta verksamhet för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Under 2018 startas en rad olika verksamheter, som må bra-aktiviteter, föreläsningar, temakvällar m.m.

Läs mer


Finsam i norra Dalarna

I Mora, Orsa och Älvdalens kommuner finansierar Norra Dalarnas samordningsförbund ett coachingteam. Teamet jobbar i första hand med ungdomar och yngre vuxna som saknar fotfäste på arbetsmarknaden på grund av psykisk, fysisk eller psykosocial ohälsa, tidigare missbruk och/eller långvarig smärta. Målet är att stödja personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att komma vidare till jobb eller studier.

> Läs mer