Samhällets stöd i Dalarna har minskat

Statistiska Centrabyrån, SCB, har tagit fram s.k. försörjningsmått för åren 2014–2017. De beskriver hur mycket som samhället betalar ut till invånarna i form av olika ersättningar vid ohälsa, arbetslöshet och även rent ekonomisk bistånd.

> Läs mer


Frukostmöte om våld i nära relationer

Enheten våld i nära relationer tillhör vuxensektionen inom socialförvaltningen. Enheten arbetar både med rådgivning och med skyddat boende. På Finsam-Faluns frukostmöte 5 oktober informerade rådgivarna Pia Jogér och Ing-Marie Jönsson.

> Läs mer


Grön rehab föreslås i Nedansiljan

Den 5 september var det dags för höstens första frukostmöte i arrangemang av Nedansiljans samordningsförbund. På frukostmötet presenterades den förstudie om grön rehab-verksamhet i Nedansiljan som genomförts. Förstudien föreslår att försöksverksamhet startas i Änjansdalen vid Sifferbo.

> Läs mer


Förbundschef sökes till Borlänge

Borlänge samordningsförbund söker ny förbundschef, som på styrelsens uppdrag ska leda och utveckla verksamheten. Meriterande är kunskap om de samverkande parternas uppdrag och om arbettslivsinriktad rehabilitering utifrån arbetsmarknadens förutsättningar. Tjänsten är tillsvidare och tillträde sker efter överenskommelse. Ansökan ska vara samordningsförbundet tillhanda senast den 28 november.

Läs mer


Lösningsfokus i södra Dalarna

Södra Dalarnas samordningsförbund fortsätter satsningen på utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt. I augusti startade den sjätte grundutbildningen i arbetssättet. I höst erbjuds också vidareutbildning och ledarskapsutbildning. Utbildningarna är förlagda till Bjurfors Hotell & Konferens i Avesta.

> Läs mer


Anhörigstöd i Västerdalarna

Finsam Västerdalarna har beviljat medel för att starta verksamhet för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Under 2018 startas en rad olika verksamheter, som må bra-aktiviteter, föreläsningar, temakvällar m.m.

Läs mer


EVI tema på frukostmöte

EVI, En Väg In, var temat för Finsam Västerbergslagens frukostmöte den 5 juni. EVI-team finns nu i både Ludvika och Smedjebacken. På frukostmötet berättade Linda Andersson och Carolina Andersson, som är koordinatorer i respektive EVI-team, om utvecklingen sedan arbetet med EVI påbörjades hösten 2014. EVI fungerar som en sluss till rätt insats för människor som behöver samverkande myndigheter som stöd i sin rehabilitering.

Läs mer


Finsam i norra Dalarna

I Mora, Orsa och Älvdalens kommuner finansierar Norra Dalarnas samordningsförbund ett coachingteam. Teamet jobbar i första hand med ungdomar och yngre vuxna som saknar fotfäste på arbetsmarknaden på grund av psykisk, fysisk eller psykosocial ohälsa, tidigare missbruk och/eller långvarig smärta. Målet är att stödja personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att komma vidare till jobb eller studier.

> Läs mer