Förbundschef sökes till Västerdalarna

Finsam Västerdalarna söker en förbundschef under ett minst sex månader långt vikariat. Eventuellt finns möjlighet till varaktig anställning. Tjänsten är på 75 procent. Tillträde snarast, efter överenskommelse.

Läs mer


Lösningsfokus i södra Dalarna

Södra Dalarnas samordningsförbund fortsätter satsningen på utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt. I augusti startar den sjätte grundutbildningen i arbetssättet. I höst erbjuds också vidareutbildning och ledarskapsutbildning. Utbildningarna är förlagda till Bjurfors Hotell & Konferens i Avesta.

> Läs mer


Vuxensluss i Falun

En ny modell för myndighetssamverkan om långtidsarbetslösa inom kommunen har tagit fram i Falun. Samverkansplattformen har fått namnet Vuxenslussen. Coachingteamet har upphört. Dess personal och verksamhet ingår nu i Vuxenslussen..

> Läs mer


Teaterfrukost i Nedansiljan

Den 22 maj är det dags för årets andra frukostmöte som Nedansiljans samordningsförbund arrangerar. Den här gången står Östra Teaterns föreställning “Alla hästar hemma” på programmet. Det hela äger rum på hotell Moskogen i Leksand

> Läs mer


Nytt datum för inställd föreläsning

Johanna Annerstens föreläsning “Det står en halv cykel i badkaret”, som ställdes in den 1 mars, har fått ett nytt datum. Den 24 maj berättar Johanna i Smedjebackens Folkets hus om hur det är att leva med en partner som har ADHD. Problem som missbruk och ekonomi ägnas särskild uppmärksamhet. Föreläsningen avslutas med en frågestund.

Läs mer


En dörr in i Borlänge

Samverkansplattformen En dörr in har införts i Borlänge. Ett team finns på plats i lokalerna på Målargatan 1. Borlängebor som behöver stöd från fler myndigheter kan ta kontakt med teamet. Teamets uppgift är att utreda behovet av samordnat stöd och slussa individen vidare till de rätt stödinsats. Behövs det samordnat stöd remitteras personen till samordningscentralen.

Läs mer


Finsam i norra Dalarna

I Mora, Orsa och Älvdalens kommuner finansierar Norra Dalarnas samordningsförbund ett coachingteam. Teamet jobbar i första hand med ungdomar och yngre vuxna som saknar fotfäste på arbetsmarknaden på grund av psykisk, fysisk eller psykosocial ohälsa, tidigare missbruk och/eller långvarig smärta. Målet är att stödja personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att komma vidare till jobb eller studier.

> Läs mer