Ny faktabank på finsamdalarna.se:

Samhällets stöd i Dalarna fortsätter minska

Statistiska Centralbyrån, SCB, tar regelbundet fram mått, s.k. helårsekvivalenter. De beskriver hur stor del av befolkningen som försörjs av olika ersättningar vid ohälsa, arbetslöshet och även rent försörjningsstöd (socialbidrag). Här på finsamdalarna.se publicerar vi fortsättningsvis data om Dalarna och dess kommuner. Uppdatering sker kvartalsvis,

> Läs mer


Kompetensförsörjningen stor utmaning

Färre ska försörja fler. Kompetensförsörjningen är en av länets stora utmaningar de kommande åren. Peter Möller, som är samhällsanalytiker på Region Dalarna, intervjuades om den stora utmaningen i Radio Dalarna den 1 juni.

> Läs mer


Samordningsförbunden öppnar för mer samarbete

Årets regionala ägardialog hölls den 25 maj. Vid samrådet diskuterades bland annat ett utvecklat samarbete mellan samordningsförbunden i Dalarna. Ökad personalsamverkan och gemensamma administrativa funktioner skulle ge effektivare resursanvändning.

> Läs mer


Stadshuset i Ludvika.Fortsatt digitalt i Västerbergslagen

Nätverket för psykisk hälsa har beslutat fortsätta med digitala föreläsningar under våren 2021. Inga fysiska möten, med andra ord. Orsaken är förstås pandemin. Nätverket om psykisk ohälsa består av Anhörigstöd och Folkhälsa i Ludvika/Smedjebacken, Studieförbundet Vuxenskolan och Västerbergslagens samordningsförbund som finansierar hela föreläsningsserien.

Läs mer


Slutrapport från Fokus 16–25

Projektet Fokus 16–25 i Leksand, Rättvik, Gagnef har kommit med en slutrapport. Projektet har arbetat med ungdomar som varken arbetar eller studerar, s.k. hemmasittare. Resultatet blev mycket lyckat. En rekommendation är att de tre kommunerna startar en gemensam mötesplats, Nyckeln, för ungdomarna i målgruppen.

> Läs mer


Pia Larshans-Bodare förbundschef i Falun

Pia Larshans-Bodare vikarierar som förbundschef i Samordningsförbundet Finsam-Falun. Hon tillträdde 1 december, tjänsten är på halvtid. Pia kom närmast från en tjänst som enhetschef på Falu kommuns arbetsmarknadsenhet.

> Gå till Finsam-Faluns startsida


En dörr in i Borlänge

Samverkansplattformen En dörr in är införd i Borlänge. Ett team finns på plats i lokalerna på Målaregatan 1. På grund av Coronapandemin är teamets medlemmar tillfälligt placerade i Stadshuset under 2020, meddelar förbundschef Per Helin.

Läs mer


Lösningsfokus i södra Dalarna

Södra Dalarnas samordningsförbund fortsätter satsningen på utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt. I september startade den åttonde grundutbildningen i arbetssättet och i december startas den nionde. Grundutbildningen sker under sex heldagar och är förlagd till Bjurfors Hotell & Konferens i Avesta.
Och i januari drar den femte omgången av Lösningsfokuserat ledarskap igång – en utbildning för ledare med personalansvar hos samordningsförbundets medlemsorganisationer..

> Läs mer


Anhörigstöd i Västerdalarna

Finsam Västerdalarna har beviljat medel för att starta verksamhet för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Under 2018 startades en rad olika verksamheter, som må bra-aktiviteter, föreläsningar, temakvällar m.m.

Läs mer


Finsam i norra Dalarna

I Mora, Orsa och Älvdalens kommuner finansierar Norra Dalarnas samordningsförbund ett coachingteam. Teamet jobbar i första hand med ungdomar och yngre vuxna som saknar fotfäste på arbetsmarknaden på grund av psykisk, fysisk eller psykosocial ohälsa, tidigare missbruk och/eller långvarig smärta. Målet är att stödja personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att komma vidare till jobb eller studier.

> Läs mer