Samhällets stöd i Dalarna har minskat

Statistiska Centralbyrån, SCB, har tagit fram så kallade försörjningsmått för åren 2014–2017. De beskriver hur mycket som samhället betalar ut till invånarna i form av olika ersättningar vid ohälsa, arbetslöshet och även rent ekonomiskt bistånd.

> Läs mer


Föreläsning om Asperger i Falun

Tisdagen den 12 februari kan man lyssna på Lisa, Stina och Tove – tre kvinnor i 20-årsåldern – som berättar om livet med Asperger. De berör även ämnen som dubbel diagnos, depression, självskadebeteende och hemmasittare. Föreläsningen ingår i Finsam-Faluns föreläsningsserie Psykisk hälsa – tillsammans gör vi skillnad.

> Läs mer


Föreläsningar i Västerbergslagen

Nätverket om psykisk ohälsa arrangerar föreläsningar och frukostmöten i Ludvika och Smedjebacken under 2019. Nätverket om psykisk ohälsa består av Anhörigstöd och Folkhälsa i Ludvika/smedjebacken, Studieförbundet Vuxenskolan och Västerbergslagens samordningsförbund som finansierar hela föreläsningsserien.

Läs mer


Språkträning för nyanlända i Leksand

För att stödja nyanlända som genomgått SFI men ändå inte behärskar svenskan tillräckligt bra, startar Leksands kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen en språkundervisning. Det handlar om intensivstudier där deltagarna övar svenska i realistiska situationer. Samordningsförbundet finansierar projektet.

> Läs mer


Lösningsfokus i södra Dalarna

Södra Dalarnas samordningsförbund fortsätter satsningen på utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt. I februari startar den sjunde grundutbildningen i arbetssättet. I november startade också en ledarskapsutbildning. Utbildningarna är förlagda till Bjurfors Hotell & Konferens i Avesta.

> Läs mer


En dörr in i Borlänge

Samverkansplattformen En dörr in är införd i Borlänge. Ett team finns på plats i lokalerna på Målargatan 1. I teamet finns representanter för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Dalarna samt (från kommunen) Försörjnings- och rehabiliteringsenheten och Sociala omsorgen.

Läs mer


Anhörigstöd i Västerdalarna

Finsam Västerdalarna har beviljat medel för att starta verksamhet för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Under 2018 startades en rad olika verksamheter, som må bra-aktiviteter, föreläsningar, temakvällar m.m.

Läs mer


Finsam i norra Dalarna

I Mora, Orsa och Älvdalens kommuner finansierar Norra Dalarnas samordningsförbund ett coachingteam. Teamet jobbar i första hand med ungdomar och yngre vuxna som saknar fotfäste på arbetsmarknaden på grund av psykisk, fysisk eller psykosocial ohälsa, tidigare missbruk och/eller långvarig smärta. Målet är att stödja personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att komma vidare till jobb eller studier.

> Läs mer