Samhällets stöd i Dalarna har minskat

Statistiska Centrabyrån, SCB, har tagit fram s.k. försörjningsmått för åren 2014–2017. De beskriver hur mycket som samhället betalar ut till invånarna i form av olika ersättningar vid ohälsa, arbetslöshet och även rent ekonomisk bistånd.

> Läs mer


Frukostmöte om grön rehab i Nedansiljan

Den 5 september var det dags för höstens första frukostmöte i arrangemang av Nedansiljans samordningsförbund. På frukostmötet presenterades den förstudie om grön rehab-verksamhet i Nedansiljan som genomförts, ett gediget arbete som gett parterna förutsättningar att starta försöksverksamhet redan nästa år.

> Läs mer


Frukostmöte i Borlänge

Vad kan Samhall och Arbetsmarknadstjänster bidra med för att få fler borlängebor i arbete? Det är temat för Borlänge saordningsförbunds frukostmöte den 12 oktober. Ludmilla Bjerke, vd, och Irene Björk, samordnare på Arbetsmarknadstjänster, medverkar.

Läs mer


Falun får nordligaste fontänhuset

Nu är beslutet taget: ett fontänhus ska startas i Falun. Landets trettonde fontänhus blir också det nordligaste. En interimsstyrelse har satt igång arbetet med sikte på verksamhetsstart under 2019. Bakom beslutet att starta ett fontänhus ligger Finsam-Faluns förstudie.

> Läs mer


Lösningsfokus i södra Dalarna

Södra Dalarnas samordningsförbund fortsätter satsningen på utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt. I augusti startade den sjätte grundutbildningen i arbetssättet. I höst erbjuds också vidareutbildning och ledarskapsutbildning. Utbildningarna är förlagda till Bjurfors Hotell & Konferens i Avesta.

> Läs mer


Anhörigstöd i Västerdalarna

Finsam Västerdalarna har beviljat medel för att starta verksamhet för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Under 2018 startas en rad olika verksamheter, som må bra-aktiviteter, föreläsningar, temakvällar m.m.

Läs mer


EVI tema på frukostmöte

EVI, En Väg In, var temat för Finsam Västerbergslagens frukostmöte den 5 juni. EVI-team finns nu i både Ludvika och Smedjebacken. På frukostmötet berättade Linda Andersson och Carolina Andersson, som är koordinatorer i respektive EVI-team, om utvecklingen sedan arbetet med EVI påbörjades hösten 2014. EVI fungerar som en sluss till rätt insats för människor som behöver samverkande myndigheter som stöd i sin rehabilitering.

Läs mer


Finsam i norra Dalarna

I Mora, Orsa och Älvdalens kommuner finansierar Norra Dalarnas samordningsförbund ett coachingteam. Teamet jobbar i första hand med ungdomar och yngre vuxna som saknar fotfäste på arbetsmarknaden på grund av psykisk, fysisk eller psykosocial ohälsa, tidigare missbruk och/eller långvarig smärta. Målet är att stödja personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att komma vidare till jobb eller studier.

> Läs mer