Förstudien om ROSAB klar

Förstudien om ROSAB – Rehabilitering i offentlig sektor AB – är klar. Förstudien föreslår att modellen testas i ett pilotprojekt med Falu kommun, Borlänge kommun och Landstinget Dalarna som projektägare. Blir utfallet positivt kan fler kommuner ansluta sig. ROSAB är en modell för att hjälpa långstidssjukskrivna till ett nytt arbete. Modellen har provats med framgång inom byggsektorn, men något motsvarande i offentlig sektor finns inte. Finsam-Falun har genomfört förstudien på uppdrag av samordningsförbunden i Dalarna.

>> Läs mer

Ami Look ny ungdomscoach

Ami Look blir ungdomscoach och projektledare i projektet ”Fokus 20–25 i Leksand, Rättvik, Gagnef”. Hon tillträder den 15 januari. Uppgiften blir att hitta ungdomar i åldern 20–25 år som varken arbetar eller studerar, s.k. hemmasittare, och ge dem stöd att hitta ett jobb eller börja studera.

>> Läs mer

I nya lokaler

Borlänge samordningsförbund och coachingteamet har flyttat till Målaregatan 1 i Borlänge, samma ingång som till Företagshälsan Falun-Borlänge. Flytten innebär en samlokalisering med den nystartade Samordningscentralen, Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och kommunens arbetsmarknadsenhet.

>> Läs mer

Koll på 20–25 i Radio Dalarna

Onsdagen den 25 oktober gästade projektledaren Tobias Andersson (bilden) och aktivitetsstödjaren Maya Engberg radion. I P4 Dalarna Förmiddag berättade de om Finsam Faluns projekt Koll på 20–25: Unga hemmasittare. Intressant! Följ länken nedan för att lyssna på sändningen!

>> Läs mer

Utbildningar i södra Dalarna

Södra Dalarnas samordningsförbund har satsat på lösningsfokuserade tvärsektoriella grund- och vidareutbildningar, riktade både till professionella och till ledare. Deltagarantalet i utbildningarna slog rekord förra året: 463 personer i nio insatser.  I höst startar en femte grundutbildning och en vidareutbdning. Dessutom arrangerar förbundet två intressanta workshops – en om hur man arbetar lösningsfokuserat med nyanlända, en om mindfulness, stress och lösningsfokus.

>> Läs mer

Supported Employment till Ludvika

Nu introduceras Supported Employment-metoden i Ludvika. Finsam Västerbergslagen har beviljat medel till ett tvåårigt projekt som kommunen arbetsmarknadsenhet driver. En projektledare ska arbeta enligt Supported Employment-metoden, som bygger på individens egna vilja att arbeta. Målgruppen är ungdomar i åldern 19–29 år med aktivitetsersättning.

>> Läs mer

Spännande föreläsningar

I höst arrangerar Finsam två spännande föreläsningar i Västerdalarna. Den 4 oktober kommer Valdemar Michaelsson till Malung och berättar om sin resa till ett fungerande liv efter många år av psykisk ohälsa. Och den 22 november kommer Johanna Annersten till Vansbro och berättar om livet med en partner som har ADHD. “Det står en halv cykel i badkaret” är titeln på hennes berättelse.

> > Läs mer

Psykisk ohälsa i centrum

Finsam Norra Dalarna, Finsam Västerdalarna och Mora folkhögskola arrangerade i oktober förra året en temadag med psykisk ohälsa i centrum. Bland andra inslag föreläste Joanna Halvardsson, attitydambassadör, bloggare, journalist och föreläsare. Hon lever själv med Aspergers syndrom och har även diagnosticerats med bipolär sjukdom.

>> Läs mer