Samhällets stöd i Dalarna har minskat

Statistiska Centrabyrån, SCB, har tagit fram s.k. försörjningsmått för åren 2014–2017. De beskriver hur mycket som samhället betalar ut till invånarna i form av olika ersättningar vid ohälsa, arbetslöshet och även rent ekonomisk bistånd.

> Läs mer


Snabbspår inom vården i Ludvika

Samordningsförbundet har beviljat medel till att utveckla och driva projektet “Snabbspår inom vården i Ludvika” vidare. Projektet syftar till att underlätta för nyanlända att genomgå vård- och omsorgsutbildning. Nyanlända kan bli en viktig tillgång i kompetensförsörjningen. Men utbildningen ställer stora krav på språkförståelse och kunskap om hur den svenska vården fungerar.

Läs mer


Framgång för Faluns Vuxensluss

ESF-projektet Framgången startade 2016 och avslutas i år. Projektet har tagit fram samverkansplattformen Vuxenslussen, som från årskiftet blir ordinarie verksamhet i Falu kommun. På Finsam-Faluns frukostmöte 11 november informerade personal från Vuxenslussen om hur det gått och vad som väntar.

> Läs mer


Grön rehab föreslås i Nedansiljan

Den 5 september var det dags för höstens första frukostmöte i arrangemang av Nedansiljans samordningsförbund. På frukostmötet presenterades den förstudie om grön rehab-verksamhet i Nedansiljan som genomförts. Förstudien föreslår att försöksverksamhet startas i Änjansdalen vid Sifferbo.

> Läs mer


Förbundschef sökes till Borlänge

Borlänge samordningsförbund söker ny förbundschef, som på styrelsens uppdrag ska leda och utveckla verksamheten. Meriterande är kunskap om de samverkande parternas uppdrag och om arbettslivsinriktad rehabilitering utifrån arbetsmarknadens förutsättningar. Tjänsten är tillsvidare och tillträde sker efter överenskommelse. Ansökan ska vara samordningsförbundet tillhanda senast den 28 november.

Läs mer


Lösningsfokus i södra Dalarna

Södra Dalarnas samordningsförbund fortsätter satsningen på utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt. I augusti startade den sjätte grundutbildningen i arbetssättet. I höst erbjuds också vidareutbildning och ledarskapsutbildning. Utbildningarna är förlagda till Bjurfors Hotell & Konferens i Avesta.

> Läs mer


Anhörigstöd i Västerdalarna

Finsam Västerdalarna har beviljat medel för att starta verksamhet för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Under 2018 startas en rad olika verksamheter, som må bra-aktiviteter, föreläsningar, temakvällar m.m.

Läs mer


Finsam i norra Dalarna

I Mora, Orsa och Älvdalens kommuner finansierar Norra Dalarnas samordningsförbund ett coachingteam. Teamet jobbar i första hand med ungdomar och yngre vuxna som saknar fotfäste på arbetsmarknaden på grund av psykisk, fysisk eller psykosocial ohälsa, tidigare missbruk och/eller långvarig smärta. Målet är att stödja personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att komma vidare till jobb eller studier.

> Läs mer