Falun får nordligaste fontänhuset

Nu är beslutet taget: ett fontänhus ska startas i Falun. Landets trettonde fontänhus blir också det nordligaste. En interimsstyrelse har satt igång arbetet med sikte på verksamhetsstart under 2019. Bakom beslutet att starta ett fontänhus ligger Finsam-Faluns förstudie.

> Läs mer


Anhörigstöd i Västerdalarna

Finsam Västerdalarna har beviljat medel för att starta verksamhet för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Under 2018 startas en rad olika verksamheter, som må bra-aktiviteter, föreläsningar, temakvällar m.m.

Läs mer


Lösningsfokus i södra Dalarna

Södra Dalarnas samordningsförbund fortsätter satsningen på utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt. I augusti startar den sjätte grundutbildningen i arbetssättet. I höst erbjuds också vidareutbildning och ledarskapsutbildning. Utbildningarna är förlagda till Bjurfors Hotell & Konferens i Avesta.

> Läs mer


Fokus 20–25 blir Fokus 16–25

Projektet “Fokus 20–25 i Leksand, Rättvik, Gagnef”” får en fortsättning. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har beviljat medel för ytterligare ett år. Och nu utvidgas projektet till att omfatta även 16–19-åringar. Projektet stod på programmet på frukostmöte som Nedansiljans samordngingsförbund arrangerade den 15 juni. Ungdomscoachen och projektledaren Ami Look medverkade. Det hela ägde rum på hotell Lerdalshöjden i Rättvik.

> Läs mer


EVI tema på frukostmöte

EVI, En Väg In, var temat för Finsam Västerbergslagens frukostmöte den 5 juni. EVI-team finns nu i både Ludvika och Smedjebacken. På frukostmötet berättade Linda Andersson och Carolina Andersson, som är koordinatorer i respektive EVI-team, om utvecklingen sedan arbetet med EVI påbörjades hösten 2014. EVI fungerar som en sluss till rätt insats för människor som behöver samverkande myndigheter som stöd i sin rehabilitering.

Läs mer


En dörr in i Borlänge

Samverkansplattformen En dörr in har införts i Borlänge. Ett team finns på plats i lokalerna på Målargatan 1. Borlängebor som behöver stöd från fler myndigheter kan ta kontakt med teamet. Teamets uppgift är att utreda behovet av samordnat stöd och slussa individen vidare till de rätt stödinsats. Behövs det samordnat stöd remitteras personen till samordningscentralen.

Läs mer


Finsam i norra Dalarna

I Mora, Orsa och Älvdalens kommuner finansierar Norra Dalarnas samordningsförbund ett coachingteam. Teamet jobbar i första hand med ungdomar och yngre vuxna som saknar fotfäste på arbetsmarknaden på grund av psykisk, fysisk eller psykosocial ohälsa, tidigare missbruk och/eller långvarig smärta. Målet är att stödja personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att komma vidare till jobb eller studier.

> Läs mer