Lösningsfokus i södra Dalarna

Södra Dalarnas samordningsförbund fortsätter satsningen på utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt. I augusti startar den sjätte grundutbildningen i arbetssättet. I höst erbjuds också vidareutbildning och ledarskapsutbildning. Utbildningarna är förlagda till Bjurfors Hotell & Konferens i Avesta.

> Läs mer


Vuxensluss i Falun

En ny modell för myndighetssamverkan om långtidsarbetslösa inom kommunen har tagit fram i Falun. Samverkansplattformen har fått namnet Vuxenslussen. Coachingteamet har upphört. Dess personal och verksamhet ingår nu i Vuxenslussen..

> Läs mer


Teaterfrukost i Nedansiljan

Den 22 maj är det dags för årets andra frukostmöte som Nedansiljans samordningsförbund arrangerar. Den här gången står Östra Teaterns föreställning “Alla hästar hemma” på programmet. Det hela äger rum på hotell Moskogen i Leksand

> Läs mer


God man tema i Västerbergslagen

Vårens sista föreläsning i årets föreläsningsserie på temat psykisk ohälsa i Västerbergslagen handlade om funktionerna god man och förmyndare. Föreläste gjorde Birgitta Strid och Tim Helgé från Falun-Borlängeregionen av Överförmyndare i samverkan.

Läs mer


Anhörigstöd i Västerdalarna

Finsam Västerdalarna har beviljat medel till Anhörigstödet i Malung-Sälens och Vansbro kommuner för att kunna starta verksamhet för anhöriga till någon som mår psykiskt dåligt. Under året planeras må bra-aktiviteter, föreläsningar, temakvällar och en träffpunkt där man kan få andrum, fika och ventilera sådant man funderar på.

Läs mer


En dörr in i Borlänge

Samverkansplattformen En dörr in har införts i Borlänge. Ett team finns på plats i lokalerna på Målargatan 1. Borlängebor som behöver stöd från fler myndigheter kan ta kontakt med teamet. Teamets uppgift är att utreda behovet av samordnat stöd och slussa individen vidare till de rätt stödinsats. Behövs det samordnat stöd remitteras personen till samordningscentralen.

Läs mer


Finsam i norra Dalarna

I Mora, Orsa och Älvdalens kommuner finansierar Norra Dalarnas samordningsförbund ett coachingteam. Teamet jobbar i första hand med ungdomar och yngre vuxna som saknar fotfäste på arbetsmarknaden på grund av psykisk, fysisk eller psykosocial ohälsa, tidigare missbruk och/eller långvarig smärta. Målet är att stödja personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att komma vidare till jobb eller studier.

> Läs mer