Samhällets stöd i Dalarna har minskat

Statistiska Centralbyrån, SCB, har tagit fram så kallade försörjningsmått för åren 2014–2017. De beskriver hur mycket som samhället betalar ut till invånarna i form av olika ersättningar vid ohälsa, arbetslöshet och även rent ekonomiskt bistånd.

> Läs mer


Pia Larshans-Bodare förbundschef i Falun

Pia Larshans-Bodare vikarierar som förbundschef i Samordningsförbundet Finsam-Falun. Hon tillträdde 1 december, tjänsten är på halvtid. Pia kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Falu kommuns arbetsmarknadsenhet.

> Gå till Finsam-Faluns startsida


Slutrapport från Fokus 20–25

Projektet Fokus 20–25 i Leksand, Rättvik och Gagnef har kommit med sin slutrapport. Projektet har jobbat med s.k. hemmasittare eller Uvas (unga som varken arbetar eller studerar) och erbjudit dem coachning och stöd. Projektet har varit mycket lyckat och alla som fått coachning har tagit steg närmare arbete eller studier. En slutsats är att de tre kommunerna bör samverka om en gemensam ungdomscoach. Nedansiljans samordningsförbund har även beviljats medel för en fortsättning på projektet, som nu även inkluderar ungdomar i åldrarna 16–19 år i målgruppen.

> Läs mer


Per Helin förbundschef i Borlänge

Per Helin heter sedan februari förbundschefen för Borlänge samordningsförbund. Han kom närmast från Försäkringskassan, där han hade ansvar för samverkan med andra myndigheter och aktörer på ohälsoområdet.

Läs mer


Föreläsningar i Västerbergslagen

Nätverket om psykisk ohälsa arrangerar föreläsningar och frukostmöten i Ludvika och Smedjebacken under 2019. Den 19 februari inleddes årets föreläsningar av Maria Hellsten, mamma till en son med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Nätverket om psykisk ohälsa består av Anhörigstöd och Folkhälsa i Ludvika/Smedjebacken, Studieförbundet Vuxenskolan och Västerbergslagens samordningsförbund som finansierar hela föreläsningsserien.

Läs mer


Lösningsfokus i södra Dalarna

Södra Dalarnas samordningsförbund fortsätter satsningen på utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt. I september startade den åttonde grundutbildningen i arbetssättet och i december startas den nionde. Grundutbildningen sker under sex heldagar och är förlagd till Bjurfors Hotell & Konferens i Avesta.
Och i januari drar den femte omgången av Lösningsfokuserat ledarskap igång – en utbildning för ledare med personalansvar hos samordningsförbundets medlemsorganisationer..

> Läs mer


Anhörigstöd i Västerdalarna

Finsam Västerdalarna har beviljat medel för att starta verksamhet för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Under 2018 startades en rad olika verksamheter, som må bra-aktiviteter, föreläsningar, temakvällar m.m.

Läs mer


Finsam i norra Dalarna

I Mora, Orsa och Älvdalens kommuner finansierar Norra Dalarnas samordningsförbund ett coachingteam. Teamet jobbar i första hand med ungdomar och yngre vuxna som saknar fotfäste på arbetsmarknaden på grund av psykisk, fysisk eller psykosocial ohälsa, tidigare missbruk och/eller långvarig smärta. Målet är att stödja personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att komma vidare till jobb eller studier.

> Läs mer