Finsam – samverkan för framgångsrik rehabilitering

Genom att slå ihop resurser och kunnande kan myndigheter ge bättre stöd till människor som av olika skäl står utanför arbetslivet. Sådan samverkan sker i samordningsförbund. De deltagande myndigheterna finansierar tillsammans verksamheten – det kallas finansiell samordning (Finsam).

> Läs mer om vad Finsam är
> Se en kort film som förklarar syftet med Finsam


Kräver mer pengar till samordningsförbunden

Region Dalarna har tillsammans med Dalarnas 15 kommuner skrivit till regeringen och krävt mera medel till samordningsförbunden. Bakgrunden är att medelstilldelningen minskat under en rad år. “Statens aktörer behövs mer i samverkan – inte mindre” heter det i brevet som undertecknats av kommunalråden i samtliga kommuner och regionrådet Ulf Berg.

> Läs hela brevet från Region Dalarna och kommunerna till regeringen


Uppdaterad statistik på finsamdalarna.se:

Samhällets stöd ökar

Statistiska Centralbyrån, SCB, tar två gånger om året fram mått, s.k. helårsekvivalenter. De beskriver hur stor del av befolkningen i arbetsför ålder som försörjs av olika ersättningar vid ohälsa, arbetslöshet och även rent försörjningsstöd (socialbidrag). Här på finsamdalarna.se publicerar vi den statistik som berör Dalarna och dess kommuner.

Andra hälften av 2020 ökade utbetalningarna av stöd i länet. Men det är stora skillnader mellan kommunerna.

> Ta del av statistiken om samhällets stöd i Dalarna


Kompetensförsörjningen stor utmaning

Färre ska försörja fler. Kompetensförsörjningen är en av länets stora utmaningar de kommande åren. Peter Möller, som är samhällsanalytiker på Region Dalarna, intervjuades om den stora utmaningen i Radio Dalarna den 1 juni 2020.

> Läs mer om kompetensförsörjningen i Dalarna