Vuxensluss i Falun

En ny modell för myndighetssamverkan om långtidsarbetslösa inom kommunen har tagit fram i Falun. Samverkansplattformen har fått namnet Vuxenslussen. Coachingteamet har upphört. Dess personal och verksamhet ingår nu i Vuxenslussen..

> Läs mer


Grön förrehab i Nedansiljan

En förstudie om s.k. grön rehab i Nedansiljans tre kommuner drar igång den 1 februari. Nedansiljans samordningsförbund finansierar förstudien. Naturens läkande kraft är väl känd och även vetenskapligt bevisad. Skogen och naturen, inte minst dess olika ljud, har goda hälsoeffekter. Därför bedrivs så kallad naturunderstödd rehabilitering i flera av landets kommuner. Nu sällar sig Gagnef, Leksand och Rättvik till dem.

> Läs mer


Föreläsningsserie 2018 i Västerbergslagen

Johanna Annersten inleder årets föreläsningsserie i Västerbergslagen på temat psykisk ohälsa. “Det står en halv cykel i badkaret” är titeln på hennes uppskattade föredrag, där hon berättar om hur det är att leva med en partner som har ADHD..

Läs mer


Anhörigstöd i Västerdalarna

Finsam Västerdalarna har beviljat medel till Anhörigstödet i Malung-Sälens och Vansbro kommuner för att kunna starta verksamhet för anhöriga till någon som mår psykiskt dåligt. Under året planeras må bra-aktiviteter, föreläsningar, temakvällar och en träffpunkt där man kan få andrum, fika och ventilera sådant man funderar på.

Läs mer


Lösningsfokus i södra Dalarna

Södra Dalarnas samordningsförbund fortsätter satsningen på utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt. I mars kan förbundet presentera några lokala exempel på framgångsrik tillämpning av arbetssättet. Det sker vid en workshop på Bjurfors konferens.

> Läs mer


En dörr in i Borlänge

Samverkansplattformen En dörr in har införts i Borlänge. Ett team finns på plats i lokalerna på Målargatan 1. Borlängebor som behöver stöd från fler myndigheter kan ta kontakt med teamet. Teamets uppgift är att utreda behovet av samordnat stöd och slussa individen vidare till de rätt stödinsats. Behövs det samordnat stöd remitteras personen till samordningscentralen.

Läs mer


Finsam i norra Dalarna

I Mora, Orsa och Älvdalens kommuner finansierar Norra Dalarnas samordningsförbund ett coachingteam. Teamet jobbar i första hand med ungdomar och yngre vuxna som saknar fotfäste på arbetsmarknaden på grund av psykisk, fysisk eller psykosocial ohälsa, tidigare missbruk och/eller långvarig smärta. Målet är att stödja personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att komma vidare till jobb eller studier.

> Läs mer