Seminarium: Naturunderstödd rehab

Sedan 2012 har Finsam Falun och Region Dalarna erbjudit natur- och djurunderstödda insatser som en förberedelse för arbetslivsinriktad rehabilitering, riktat till personer som på grund av ohälsa är i behov av en stegvis individanpassad återhämtning.

På seminariet får du ta del av erfarneheterna från verksamheten Natur och hälsa (tidigare Grön rehab) samt aktuell forskning i ämnet.

Gästföreläsare är Anna Maria Pálsdóttir, universitetslektor i naturbaserade och naturunderstödda interventioner vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp.

Var: Seminariet hålls digitalt, som ett Teamsmöte.

När: fredagen den 16 december kl 9.30–11.30

Anmälan senast 9 december till susanna.westberg@regiondalarna.se.

> Inbjudan (pdf)