Frukostmöte: Brobyggarna

På frukostmötet den 15 december berättar Hanna Dahlström och Linda Bethäuser om projektet Brobyggarna, som riktar sig till sjukskrivna som av olika anledningar inte får någon ersättning från Försäkringskassan. 

Oftast handlar det om personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst, SGI, exempelvis för att de aldrig varit ute i arbetslivet eller för att Försäkringskassan bedömt att deras arbetsförmåga inte är nedsatt av medicinska skäl.

Den här gruppen sjukskrivna blir i stället beroende av försörjningsstöd från kommunen. I Falun handlar det om cirka 200 personer. Många behöver stöd från både psykiatrin och socialtjänsten. Men det gäller att samordna insatserna. Brobyggarprojektet jobbar med att utveckla samarbetet mellan kommunen och regionen. 

I augusti tillträdde Maja Bergman en tjänst som rehabhandledare på öppenvårdspsykiatrin. Hennes uppgift är att förstärka och komplettera Brobyggarna. Även Maja medverkar på frukostmötet. Det gör också Maya Engberg som är kommunens SIP-samordnare. Hon arbetar med att förbättra samverkan mellan de myndigheter som omfattas av lagen om samordnad individuell plan, SIP. Brobyggarnas klienter har alla erbjudits en SIP.

Finsam Falun finansierar projektet Brobyggarna, som man räknar med ska vara implementerat i kommunens ordinarie verksamhet i oktober 2023. Finsam finansierar även Majas och Mayas tjänster.

Var: Näringslivets hus och Gamla elverket, Ölandsgatan 6.

När: Torsdagen den 15 december. Från kl 7.30 serveras frukost inne på Gamla Elverket. Föredraget börjar kl 8.15.

Läs mer:

> Brobyggarna
> Rehabhandledaren
> SIP-samordnaren

Anmälan nedan, senast 13 december.