Styrelsemöte

Ledamöterna i styrelsen för Nedansiljans samordningsförbund kallas till möte.

Plats: Karlfeldtsrummet, Kulturhuset, Leksand.