Platsannons:

Förbundschef sökes

Borlänge samordningsförbund söker en ny förbundschef som på styrelsens uppdrag ska ansvara för ledning och utveckling av förbundet. Tjänsten är tillsvidare.

> Platsannonsen hittar du här


Frukostmöte om Samhall Arbetsmarknadstjänster

Den 12 oktober bjöd Borlänge samordningsförbund på frukost. Samhall och Arbetsmarknadstjänster medverkade och informerade om sitt arbete.

Temat för frukostmötet var “Vad kan Samhall Arbetsmarknadstjänster bidra med för att få fler borlängebor i arbete?”. Ludmilla Bjerke, vd, och Irene Björk, samordnare på Arbetsmarknadstjänster informerade.

> Läs mer


Bra möjligheter till samverkan

Samverkan för hälsan.

Borlänges samordningsförbund har genom sin nya lokalisering till Målaregatan fått utökade möjligheter till samverkan.

I de nya lokalerna finns även parternas coachingteam, dvs medarbetare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Socialpsykiatrin och försörjnings- och rehabiliteringsenheten på Borlänge kommun. I lokalerna finns även Borlänge kommuns nya enhet Samordningscentralen, Arbetsmarknadsenheten, det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och Socialpsykiatrins konsulenter.

– Det känns väldigt bra att så mycket resurser och kompetens med fokus på att ge ett samlat samhällsstöd finns i de gemensamma lokalerna, säger Sune Hemmingsson, förbundschef i Borlänge samordningsförbund.


Nu gäller En dörr in i Borlänge

Samverkansplattformen En dörr in är införd i Borlänge. Ett team finns på plats i lokalerna på Målargatan 1. I teamet finns representanter för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Dalarna samt (från kommunen) Försörjnings- och rehabiliteringsenheten och Sociala omsorgen.

Borlängebor som vill förändra sin situation och behöver stöd från fler myndigheter kan ta kontakt med teamet. Teamets uppgift är att utreda behovet av samordnat stöd och slussa individen vidare till de rätt stödinsats. Behövs det samordnat stöd remitteras personen till samordningscentralen.

Läs mer

> En dörr in på borlange.se
> Hela uppdragsbeskrivningen (pdf)
> Program för konferens 12-13 oktober 2017 om den nya samverkansorganisationen i Borlänge (pdf)


Verksamhetsplan för förbundet 2018

I förbundets verksamhetsplan för 2018 bidrar förbundet aktivt till gemensamma kompetensinsatser genom att finansiera dels en utbildning i motiverande intervju, dels två utbildningar i lågaffektivt bemötande. Förbundet fortsätter också finansiera parternas team, anordna gemensamma konferenser, frukostmöten och bevilja medel för nya projekt/insatser.
Målgruppen för utbildningarna som arrangeras av Borlänge kommuns samordningscentral är de medarbetare som arbetar inom processen fler till egen försörjning samt de som samverkar med dessa handläggare.

> Verksamhetsplanen 2018 (pdf)


Borlänge erbjuds delta i ROSAB-försök

Förstudien om ROSAB är klar. Borlänge kommun erbjuds, tillsammans med Falu kommun och Landstinget Dalarna, att delta i ett pilotprojekt för att testa modellen.

> Läs mer