I nya lokaler

Den gemensamma receptionen.

Borlänge samordningsförbund och coachingteamet har flyttat till Målaregatan 1 i Borlänge, samma ingång som till Företagshälsan Falun-Borlänge.

Flytten innebär en samlokalisering med den nystartade Samordningscentralen, Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och kommunens arbetsmarknadsenhet.

– Vi har gemensam reception med tillgång till mötesrum och har på detta sätt samlat ett “kluster av kompetens” som alla har till uppgift att stödja Borlängeborna. Det känns väldigt bra, säger Sune Hemmingsson, förbundschef för Borlänge Samordningsförbund.

Välkommen på Öppet hus!

Tisdagen den 17 oktober på förmiddagen blir det frukostmingel de nya lokalerna. Välkommen!

> Inbjudan


Nu gäller En dörr in i Borlänge

Nu införs samverkansplattformen En dörr in i Borlänge. Ett team finns på plats i lokalerna på Målargatan 1.

I teamet finns representanter för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Dalarna samt (från kommunen) Försörjnings- och rehabiliteringsenheten och Sociala omsorgen.

Borlängebor som vill förändra sin situation och behöver stöd från fler myndigheter kan ta kontakt med teamet. Teamets uppgift är att utreda behovet av samordnat stöd och slussa individen vidare till de rätt stödinsats. Behövs det samordnat stöd remitteras personen till samordningscentralen.

Konsultroll

En dörr in-teamet ska, med sin samlade kompetens, också fungera som bollplank till myndigheternas handläggare när de behöver professionellt stöd.

Parterna, dvs Borlänge kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna, har enats om en uppdragsbeskrivning för en dörr in-plattformen. Där omfromuleras också coachingteamets uppdrag: coachingteamet ska fortsätta arbeta med att lotsa individer mot arbete/studier, men också arbeta med grupper. Teamet bör ha 30–40 personer kontinuerligt inskrivna.

Läs mer

> En dörr in på borlange.se
> Hela uppdragsbeskrivningen (pdf)
> Program för konferens 12-13 oktober om den nya samverkansorganisationen i Borlänge (pdf)