Stöd till människor som står
långt från arbetsmarknaden

Samordningsförbundet Finsam Borlänges centrala uppgift är att finansiera åtgärder som ska underlätta för personer att uppnå förmåga till eget arbete eller studier samt förbättrad livskvalitet.

De insatser som bedrivs under 2020 riktar sig huvudsakligen utifrån ett individperspektiv till utrikesfödda som står långt från arbetsmarknaden, individer med psykisk ohälsa samt unga med aktivitetsersättning. Projekten kan du ta del av under rubrik ”Samverkan i Borlänge”.

Vi ger även stöd till utbildningsinsatser i syfte att ge Finsams medlemmar och ägare, Borlänge kommun, Region Dalarna, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen bättre förutsättningar för samverkan genom gemensam kunskapsplattform, ett sådant exempel är utbildningen ”Lösningsfokuserat arbetssätt” som vi erbjöd under 2019–2020 till handläggare och chefer som arbetar med samordnade rehabiliteringsinsatser. En konsekvens av Coronapandemin är dock att utbildningar nu skjuts på framtiden, förhoppningsvis kommer möjligheterna se bättre ut under 2021.


Här är Borlänges förbundschef

Per Helin heter samordningsförbundets förbundschef sedan februari 2019. Han kom närmast från en tjänst på Försäkringskassan.

Välkomna att kontakta Per! Tel: 070-370 05 13
e-post: per.helin@borlange.se