Utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt

I höst erbjuder Finsam Borlänge professionella inom rehabiliteringsområdet en utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt. Ett sådant innebär på många sätt ett nytänkande inom områden rehabilitering och organisationsutveckling. Utbildningen vänder sig till de som arbetar med förändringsarbete på rehabiliteringsområdet hos samordningsförbundets ägare: Region Dalarna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Borlänge kommun.

> Läs mer


Här är Borlänges förbundschef

Per Helin heter Borlänge samordningsförbund förbundschef sedan februari. Han kommer närmast från en tjänst på Försäkringskassan.

> Läs mer


Nu gäller En dörr in i Borlänge

Samverkansplattformen En dörr in är införd i Borlänge. Ett team finns på plats i lokalerna på Målargatan 1. I teamet finns representanter för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Dalarna samt (från kommunen) Försörjnings- och rehabiliteringsenheten och Sociala omsorgen.

Borlängebor som vill förändra sin situation och behöver stöd från fler myndigheter kan ta kontakt med teamet. Teamets uppgift är att utreda behovet av samordnat stöd och slussa individen vidare till de rätt stödinsats.

Läs mer

> En dörr in på borlange.se
> Hela uppdragsbeskrivningen (pdf)


Utbildning ska underlätta integration

Finsam Borlänges förbundschef Per Helin med Valbona Shala och Janna Sporre-Gyll från Feen.

Valbona Shala, VD på Feen AB, och utbildare Janna Sporre-Gyll har tagit fram en Kulturkompetens- och inkluderingsutbildning som vänder sig till arbetsgivare, både privata och offentliga. Syftet med utbildningen är att underlätta integrationen av nyanlända. Utbildningen ska ge kunskap som leder till ömsesidighet, kan förbättra lönsamheten och ge nya kunder. Den 5 mars presenterades utbildningen på Teknikdalen i Borlänge.

Utbildningen som är på 2 dagar, totalt 13 timmar, tar upp:
• Normer
• Arbetsmarknad
• Fördomsfri rekrytering
• Flykt – hur påverkar det individen
• Praktisk integration
• Språk
• Religion
• Oskrivna regler
En verklig berättelse finns kopplad till varje ämne.

> Vill du veta mer eller köpa utbildningen, kontakta Feen: info@feen.se.