Bra möjligheter till samverkan

Samverkan för hälsan.

Borlänges samordningsförbund har genom sin nya lokalisering till Målaregatan fått utökade möjligheter till samverkan.

I de nya lokalerna finns även parternas coachingteam, dvs medarbetare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Socialpsykiatrin och försörjnings- och rehabiliteringsenheten på Borlänge kommun. I lokalerna finns även Borlänge kommuns nya enhet Samordningscentralen, Arbetsmarknadsenheten, det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och Socialpsykiatrins konsulenter.

– Det känns väldigt bra att så mycket resurser och kompetens med fokus på att ge ett samlat samhällsstöd finns i de gemensamma lokalerna, säger Sune Hemmingsson, förbundschef i Borlänge samordningsförbund.


Nu gäller En dörr in i Borlänge

Samverkansplattformen En dörr in är införd i Borlänge. Ett team finns på plats i lokalerna på Målargatan 1. I teamet finns representanter för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Dalarna samt (från kommunen) Försörjnings- och rehabiliteringsenheten och Sociala omsorgen.

Borlängebor som vill förändra sin situation och behöver stöd från fler myndigheter kan ta kontakt med teamet. Teamets uppgift är att utreda behovet av samordnat stöd och slussa individen vidare till de rätt stödinsats. Behövs det samordnat stöd remitteras personen till samordningscentralen.

Läs mer

> En dörr in på borlange.se
> Hela uppdragsbeskrivningen (pdf)
> Program för konferens 12-13 oktober 2017 om den nya samverkansorganisationen i Borlänge (pdf)