HÄNT I FINSAM BORLÄNGE

 

Utvecklande förbättringsmöte

RESAM-gruppen och Finsams coachingteam har haft ett möte för att utveckla samverkan mellan grupperna.

Fr v Mats Lundin, Arbetsförmedlingen, Coachingteamet (CT), Carina Alvén, Arbetsförmedlingen, RESAM (R), Damir Hrvojevic, Försäkringskassan (R), Inger Gunnarsson, Socialtjänsten (R), Eva Nilsson, Psykiatrin (R), Fredrik Lindh, Försäkringskassan (C). Saknas på bild gör Ewa Tibbling, Primärvården (R), David Högberg, Landstinget (CT), Mara Zhabari, Socialtjänsten (CT).

Fr v Mats Lundin, Arbetsförmedlingen, Coachingteamet (CT), Carina Alvén, Arbetsförmedlingen, RESAM (R), Damir Hrvojevic, Försäkringskassan (R), Inger Gunnarsson, Socialtjänsten (R), Eva Nilsson, Psykiatrin (R), Fredrik Lindh, Försäkringskassan (CT). Saknas på bild gör Ewa Tibbling, Primärvården (R), David Högberg, Landstinget (CT), Maria Zhabari, Socialtjänsten (CT).

RESAM (rehabilitering i samverkan) är den beredningsgrupp som har ensamrätt att remittera deltagare till coachingteamet. I RESAM ingår representanter för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Primärvården och Psykiatrin i Borlänge. Gruppen bereder och anger vilka aktörer som ska arbeta vidare med ett enskilt ärende/deltagare.

RESAM har olika aktörer som man kan rekommendera. Coachingteamet är ett av flera alternativ.

Ger fördjupat stöd

Coachingteamet är en gemensam handläggargrupp som arbetar vidare med Borlängebor som remitterats från RESAM. Deltagarna behöver fördjupat stöd för att komma närmare arbetsmarknaden och helst komma i egen försörjning eller studier.

Coachingteamet består av handläggare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och socialförvaltningen på Borlänge kommun. De sitter tillsammans i Samordningsförbundets lokaler och arbetar med tät kontakt och uppföljning med deltagarna.

Mötet genomfördes den 16 december 2014 på Scandic Hotell. De båda grupperna bestämde att ses igen den 10 mars 2015 för fortsatta diskussioner om förbättringar.