Ägarråd i Finsam Borlänge

Borlänges samordningsförbund genomförde ett lokalt ägarråd den 2 september på Scandic Hotel. Närvarande var politiker från Borlänge hälso- och sjukvårdsberedning på landstinget, politiker från social- och arbetsmarknadsnämnden på Borlänge kommun samt tjänstemän från berörda parter.

Ägarrepresentanterna fick information om Finsam Borlänge.

Ägarrepresentanterna fick information om Finsam Borlänge.

Eftersom det var första gången som ett lokalt ägarråd genomfördes i denna tappning, informerade förbundschef Sune Hemmingsson generellt om den lagstiftning som gäller för samordningsförbunden och de förutsättningar som gäller för förbunden.

Vidare informerades om 2015 års verksamhet och resultat varvid konstaterades att 80 procent av de totala resurserna i förbundet används som aktivt stöd, individuellt eller strukturellt, till Borlängebor som behöver ett särskilt stöd.

Kartläggning

Processledare Sus Jonsson informerade från den kartläggning av behov som Borlänge samordningsförbund har genomfört. Den visar att den grupp som har mest behov av stöd är individer med en multikomplex problembild. Näst mest behov av stöd har människor som bedöms vara språksvaga.

Deltagarna diskuterade hur och på vilket sätt samordningsförbundet skulle kunna bidra till att förstärka insatserna för individer och områden i kommunen som behöver rehabilitering.

Läs mer

>> Förbundschefens presentation (pdf)