HÄNT I FINSAM BORLÄNGE

 

Konferens om naturunderstödd individutveckling, rehabilitering och gröna jobb

Naturen en läkande kraft

Fil. dr. Eva Sahlin redogjorde för forskningsläget på området.

Fil. dr. Eva Sahlin redogjorde för forskningsläget på området.

Ett 50-tal beslutsfattare och tjänstemän samlades den 23 november i Borlänge för att konferera om naturunderstödd individutveckling, rehabilitering och gröna jobb.

Skogen är en mycket bra rehabiliteringsarena för individen, konstaterade Sofie Wiklund, politisk sekreterare i Borlänge kommun. Inom kommunen finns ett stort intresse för naturunderstödda aktiviteter.

Förstudie i Borlänge kommun

Flera talare medverkade på konferensen. Susanne Jonsson, hälsopedagog på Skogsstyrelsen, presenterade förstudien Naturunderstödd individutveckling i Borlänge (NIB), som undersöker möjligheterna att införa naturunderstödd social rehabilitering som permanent verksamhet i kommunens paket av arbetsmarknasåtgärder.

Susanne Jonsson, Skogsstyrelsen.

Susanne Jonsson, Skogsstyrelsen.

Fil. dr. Eva Sahlin hade en omfattande genomgång av forskningsläget på området. Skogen och naturen, inte minst dess olika ljud, har goda hälsoeffekter.

Fungerande verksamhet i Falun

Marie Gudmundsson från Landstinget Dalarna berättade om arbetet vid Sjulsarvets Gröna Rehab i Falun, en insats som finansieras av Finsam-Falun.

Medverkade gjorde också Roger Ström, Borlänge kommun, och Fredrik Gunnarsson, Skogsstyrelsen. Moderator och konferencier var Roger Zakrisson. Borlänge samordningsförbund, Norra Dalarnas samordningsförbund, Borlänge kommun, Landstinget Dalarna och Skogsstyrelsen arrangerade konferensen.

>> Läs mer: Programmet (pdf)