HÄNT I FINSAM BORLÄNGE

Utbildning ska underlätta integration

Finsam Borlänges förbundschef Per Helin med Valbona Shala och Janna Sporre-Gyll från Feen.

Valbona Shala, VD på Feen AB, och utbildare Janna Sporre-Gyll har tagit fram en Kulturkompetens- och inkluderingsutbildning som vänder sig till arbetsgivare, både privata och offentliga. Syftet med utbildningen är att underlätta integrationen av nyanlända. Utbildningen ska ge kunskap som leder till ömsesidighet, kan förbättra lönsamheten och ge nya kunder. Den 5 mars presenterades utbildningen på Teknikdalen i Borlänge.

Utbildningen som är på 2 dagar, totalt 13 timmar, tar upp:
• Normer
• Arbetsmarknad
• Fördomsfri rekrytering
• Flykt – hur påverkar det individen
• Praktisk integration
• Språk
• Religion
• Oskrivna regler
En verklig berättelse finns kopplad till varje ämne.

> Vill du veta mer eller köpa utbildningen, kontakta Feen: info@feen.se.