HÄNT I FINSAM BORLÄNGE

 

Processtödjare på plats

Sus Jonsson är processtödjare i Borlänge samordningsförbund.

Sus Jonsson är processtödjare i Borlänge samordningsförbund.

Nu är vi igång med utvecklingsarbetet att skapa Borlänges variant av ”en dörr in”. Den 4 maj började Sus Jonsson som processtödjare. Sus kommer att på halvtid bistå Sune Hemmingsson i samordningsförbundets verksamhetsutveckling.

Sus kommer bland annat undersöka Borlängebornas behov av samordnad rehabilitering samt även kartlägga vilka behovsgrupper som är eftersatta och bör prioriteras. Uppdraget innefattar också att tillsammans med rehabiliteringsaktörerna utveckla och optimera samordningen av insatserna för att i ett tidigt skede ge rätt stödinsats till den behövande människan.

Sus kommer att sitta i Finsams lokaler här i Borlänge och ni kommer möta samt höra av henne i olika samverkanssammanhang.

Telefon 070-535 26 32
E-post: sus.jonsson@telia.com