HÄNT I FINSAM BORLÄNGE

 

ÅRSREDOVISNINGEN 2014

Många projekt implementerade

– Det är tillfredsställande att flera av de projekt som Samordningsförbundet under 2014 har finansierat har implementeras i ordinarie organisation, säger Kristina Svensson, ordförande i Samordningsförbundet styrelse i samband med att styrelsen godkände årsredovisningen för 2014.

b_Kristina

Det känns bra när Finsam-projekt införlivas i den ordinarie verksamheten i Borlänge kommun, menar Kristina Svensson, ordförande i Borlänges samordningsförbund.

Dels är det handledningen till unga med funktionshinder på Forum Folkets Hus i Kvarnsveden, dels är det projektet som förstärkt insatserna inom socialpsykiatrin på Borlänge kommun, där arbetet som projektledare har omvandlats till tjänsten som arbetskonsulent för unga vuxna med funktionsnedsättning.

Dessutom har Samordningsförbundet finansierat en av kompetenserna i det kartläggningsteam som också är implementerat hos enheten för försörjning och rehabilitering på Borlänge kommun.

Utbildning startar i vår

– Ytterligare en positiv effekt som känns väldigt bra, säger Kristina Svensson, är den kompetensinsats som ska genomföras i ordinarie verksamhet med personal som i sitt arbete möter unga med funktionshinder.

Kompetensinsatsen startar under våren 2015 och genomförs av de 3 projektledarna från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Borlänge kommun.

Utbildningen bygger på de erfarenheter och behov som har framkommit från den 3 delprojekten som hade samma målgrupp nämligen unga vuxna med funktionshinder. Erfarenheterna och de behov som finns är samlade i den dokumentation som är kallad ”tankar om samverkan” och innehåller avsnitt om kartläggning, samverkan, möten, dokumentation, insikt och värdegrund.

Långsiktigt samarbete

Samordningsförbundet har också inlett ett långsiktigt samarbete med socialpsykiatrin på Borlänge kommun genom att Arbetskonsulenterna dels för sysselsättning och de som har den s.k IPS-kompetensen är samlokaliserade med Samordningsförbundets coachingteam.

– Det ger möjligheter för båda parter att förbättra insatserna för de Borlängebor som behöver ett samlat samhällsstöd, säger Kristina Svensson.

Läs mer >> Årsredovisning 2014