HÄNT I FINSAM BORLÄNGE

 

b_samverkanskonf

Deltagarnas kreativitet sattes på prov när “en dörr in” skulle visualiseras.

Konferens om “En dörr in” à la  Borlänge

Här utvecklas samverkan

Hur ska “en dörr in-konceptet” se ut i Borlänge? Hur ska myndigheterna samverka? Det var temat för en konferens som Borlänge samordningsförbund arrangerade i mitten av oktober.

Bakgrunden till samverkanskonferensen är att parterna – Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Borlänge kommun – har uppdragit till samordningsförbundet att vara behjälplig med processen att skapa Borlänges variant av ”en dörr in”.

På konferensen diskuterades vad ordet samverkan innebär, vilka individer ska parterna samverka om, vem som äger ”samverkansverktyget” och hur kan samverkan vara en resurs för organisationerna. Parterna presenterade även kortfattat sina uppdrag och verksamheter för varandra.

Kreativa moment

De informativa informationspassen och gruppdiskussionerna avbröts med kreativa moment där grupperna bland annat skulle med hjälp av tidningsurklipp skapa en bild hur de ser framför sig Borlänges variant av ”en dörr in”. Gruppernas alster presenterades sedan på ett vernissage, med tillhörande, alkoholfri bubbel och nötter, strax för den planerade samverkansmiddagen som förutom god mat även innehöll underhållning av två trubadurer som genomförde en lättsam musikquiz.

Drygt 50 medarbetare och chefer från Arbetsmarknadsenheten Borlänge kommun, Arbetsförmedlingen och Arbetsförmedlingen rehabilitering, LSS Borlänge kommun, Missbruksenheten Borlänge kommun, Socialpsykiatrin Borlänge kommun, Försäkringskassan sjukförsäkring, Försäkringskassan funktionshinder, Psykiatrin, Primärvården, Socialtjänsten, Habiliteringen och Samordningsförbundet deltog i konferensen.

Processen går vidare

Resultatet av diskussionerna processas nu vidare vid en konferensen som Samordningsförbundet arrangerar för cheferna i mitten på november. Tanken är att det ska landa i ett komplett beslutsunderlag om hur Borlänges variant av ”en dörr in” ska formas.

Läs mer >> Sammanfattning av konferensen (pdf)