Förstudie om ROSAB

Nu är förstudien om ROSAB – Rehabilitering i offentlig sektor AB – klar. Idén är att ge långtidssjukskrivna i offentlig sektor hjälp att byta arbetsgivare med fortsatt användning av sin yrkeserfarenhet.

Förstudien har genomförts av Finsam-Falun på uppdrag av samordningsförbunden i Dalarna. Studien utreder förutsättningarna för Rosab i Falun och Borlänge. Som ett första steg föreslås en pilotverksamhet i projektform med Borlänge kommun, Falu kommun samt Landstinget Dalarna som projektägare, Blir utfallet positivt är tanken att plattformen sprids till samtliga Dalarnas kommuner.

Testa arbetsmodell

Projektet ska testa och utvärdera en arbetsmodell för rehabilitering av långtidssjukskrivna anställda hos de tre parterna. Modellen riktar sig mot dem som bedömts inte kunna återgå till sina arbeten och där alla möjligheter till rehabilitering, anpassning eller omplacering inom den egna verksamheten uttömts.

En projektledare och två handläggare ska anställas. De bildar ROSAB, som upprättar en rehabplan och ordnar en praktikplats hos en ny arbetsgivare. Pilotprojektet ska också förbereda ombildandet av ROSAB till ett aktiebolag, vilket är den juridiska form som befunnit mest lämplig.

Under beredning i Borlänge

Ett förslag till Falu kommun, Borlänge kommun och Landstinget Dalarna har lagts om att testa Rosabs arbetsmodell som pilotverksamhet. Ärendet bereds nu på Borlänge kommun.

– Vi väntar besked på deras och övriga aktörers ställningstagande, säger Sune Hemmingsson, ledamot i den styrgrupp som genomfört förstudien av ROSAB

> Ladda ner förstudien här (pdf, 24 sidor, öppnas i nytt fönster)