HÄNT I FINSAM BORLÄNGE

 

“En dörr in” på gång i Borlänge

Samverkanskonferensen i Tällberg i oktober blev avstamp för arbetet med att implementera “En dörr in-konceptet” i Borlänge.

Många intensiva diskussioner på samverkanskonferensen i Tällberg.

Många intensiva diskussioner på samverkanskonferensen i Tällberg.

Förra årets konferens angav förutsättningarna för Borlänges variant av En dörr in.  Syftet med årets konferens var att sätta igång förverkligandet av konceptet.

Processledaren Sus Jonsson berättade om vad som hänt sedan förra konferensen. Flera studiebesök till andra samverkansplattformar i landet har genomförts. Dessutom har cheferna för parterna i Borlänge samordningsförbund haft en arbetskonferens. De tillsatte en arbetsgrupp med representanter från parterna och förbundet fick uppdraget att leda arbetsgruppen och bistå med processtöd.

Arbetsgruppen lämnade sitt förslag till genomförande till parterna i slutet av juni. Parterna/cheferna beslutade i samband med mötet i lokala samverkansgruppen i september att konceptet ”en dörr in” ska genomföras i Borlänge.

Koppling till samordningscentralen

”En dörr in” ska ha nära koppling till Borlänges kommuns samordningscentral som chefen för centralen, Tomas Ström, informerade om. Även Borlänge kommun nya jobbenhet, som chefen Monica Malmqvist informerade om, är en viktig pusselbit i detta arbete. Målet är att kunna ge ett samlat samhällsstöd till de Borlängebor som behöver det.

Deltagarna på konferensen fick arbeta med vilka värden som plattformen ska vila på. De fick även processa hur och på vilket sätt plattformen ska implementeras på riktigt i samtliga organisationer/parter/medarbetare.

Värderingsövning

Dag två på konferensen arbetade deltagarna bland annat med en värderingsövning, där man enskilt och sedan i grupp fick ta ställning till hur personermed olika förutsättningar skulle prioriteras för insatser/rehabilitering. Det var en nyttig påminnelse för var och en och vilka värderingar man har.

>> Målbild för En dörr in i Borlänge (pdf)