HÄNT I FINSAM BORLÄNGE

 

Frukostmöte om traumatiserade flyktingar

Den 29 mars berättade Safar Oskooei från Kris- och traumaenheten i Borlänge om den problematik som de möter från asylsökanden och flyktingar som kan vara traumatiserade av bland annat krig och tortyr.

Safar är verksam som enhetschef samt psykolog/psykoterapeut på Kris- och traumaenheten.