HÄNT I FINSAM BORLÄNGE

 

Frukostmöte om förstudien Från nyanländ till etablerad

Den 24 maj medverkade Petra Sjöberg, bitr. chef på Samordningscentralen, och Per Coronius, rektor för SFI, på samordningsförbundets frukostmöte. De informerade om förstudien Från nyanländ till etablerad som gjordes under 2018. De berättade om vilka effekter förstudien haft i det fortsatta etableringsarbetet och informerade också kort om sina respektive verksamheter.