HÄNT I FINSAM BORLÄNGE

 

Frukostmöte om Samhall

Ludmilla Bjerke och Irene Björk informerade om Samhall Arbetsmarknadstjänster.

Hur kan Samhall Arbetsmarknadstjänster bidra till att få fler Borlängebor i arbete? Det var temat för Borlänge samordningsförbunds frukostmöte den 12 oktober.

Ludmilla Bjerke, vd, och Irene Björk, samordnare på Samhall Arbetsmarknadstjänster informerade.

Samhall Arbetsmarknadstjänster kan erbjuda s.k. förstärkt arbetsträning under 3–12 månader. Arbetsträningen sker vid Samhalls befintliga arbetsplatser och vänder sig till personer med funktionsnedsättning som under lång tid varit utan arbete. Under första halvåret 2018 kom 41 procent av dem som varit i arbetsträning hos Samhall Arbetsmarknadstjänster i jobb direkt efter avslutad aktivitet.

I Borlänge finns en arbetsgrupp med representanter för Samhall, Borlänge kommun, Arbetsförmedlingen och Borlänge samordningsförbund som f.n. tittar på om de Borlängebor som behöver arbetsträning skulle kunna få det inom Samhalls olika uppdrag.

På frukostmötet deltog 37 handläggare och chefer från Borlänge kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna.

> Samhalls presentation (pdf)