HÄNT I FINSAM BORLÄNGE

 

Frukostmöte om arbetsmarknaden

Vilket uppdrag har Arbetsförmedlingen och hur fungerar matchningen mot arbetsmarknaden? Det var frågeställningarna som avhandlades på Borlänge samordningsförbunds frukostmöte den 18 maj.

Tony Dicander från Arbetsförmedlingen berättade om läget på Dalarnas arbetsmarknad.

38 medarbetare från Borlänge kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kom till Scandic Hotel för att lyssna på sektionschef Tony Dicander från Arbetsförmedlingen.

Han kunde berätta att den öppna arbetslösheten minskar, I riket och i Dalarna. I Borlänge har den minskat med 1,3 procentenheter till runt 8,0 procent (april 2018). Det är fortfarande högre än genomsnittet i riket (7,1 procent) eller i Dalarna (6,6 procent). I länet är det bara Avesta och Hedemora som har större arbetslöshet.

Skillnad på utbildning avgörande

Men det är stor skillnad beroende på var man kommer ifrån. Bland de inrikes födda i Borlänge är den öppna arbetslösheten bara 3,2 procent. Bland utrikesfödda är arbetslösheten betydligt högre. Det är bristen på utbildning som är den stora boven i dramat. Hälften av alla arbetslösa – öppet eller i program – i Borlänge saknar gymnasieutbildning.

Men det saknas inte jobb. Tvärtom. Och under 2018 blir det bara fler och fler jobb inom en rad yrkesområden. I många sektorer är det stor brist på arbetskraft, inte minst i den offentliga sektorn, exempelvis inom vården och i pedagogiska yrken.

Fortbildning allt viktigare

Men det krävs arbetskraft med gymnasial och eftergymnasial utbildning. En viktig iakttagelse som Tony Dicander förmedlade, var att vuxenutbildning och fortbildning blir allt viktigare för att kunna möta utmaningarna på arbetsmarknaden.

> Tony Dicanders presentation (pdf)