HÄNT I FINSAM BORLÄNGE

 

Frukostmöte om resurskatalogen

Presentationen av katalogen ”Stöd- och rehabiliteringsresurser i Borlänge kommun” lockade 50 handläggare och chefer från rehabiliteringsaktörerna till Borlänge Samordningsförbunds frukostmöte den 21 januari på Scandic Hotell.

Frukostmötet drog fullt hus.

Frukostmötet drog fullt hus.

Anna Egelbach, arbetsmarknadshandläggare på Borlänge kommun som sammanställt katalogen tillsammans med sin tidigare kollega på uppdrag av Borlänges samordningsförbund, presenterade engagerat de olika verksamheterna i katalogen. Katalogen innehåller kortfattade beskrivningar av verksamheterna.

Totalt är det 47 olika verksamheter som presenteras med aktuella kontaktuppgifter för att de som har behov av att få mer information ska ha ”rätt” ingång till verksamheten. Katalogen har tryckts i ett antal exemplar och finns dels att rekvirera i pappersform från Borlänges samordningsförbund, dels från Arbetsmarknadsenheten. Dessutom finns den här på finsamdalarna.se/borlange och på Borlänge kommuns insida. Katalogen uppdateras regelbundet.

Monica Malmqvist och Anna Egelbach stod för informationen.

Monica Malmqvist och Anna Egelbach stod för informationen.

Info om arbetsmarknadsenheten

Frukostdeltagarna fick också information om arbetsmarknadsenheten (AME) på Borlänge kommun. Enhetschefen Monica Malmqvist beskrev de verksamheter som arbetsmarknadsenheten driver. Arbetsmarknadsenheten anordnar arbetspraktik, arbetsträning, rehabilitering, språkpraktik samt stöd och motivationshöjande insatser. De är också kommunens samordnare av olika former av lönestödsanställningar, vilket är en viktig funktion.

AME har delat upp insatserna för unga respektive för vuxna, totalt elva verksamheter med ett antal insatser i varje verksamhet.

Uppdragsgivare för AME är bland andra Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, frivården, socialtjänsten, kommunpsykiatrin, gymnasieskolan och Borlänge samordningsförbund.