DOKUMENT

Länkarna på den här sidan öppnas i ett nytt fönster.

 

Förbundsdokument

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplanen för Samordningsförbundet Finsam Borlänge, antogs av styrelsen 2019.

Årsredovisning för  2019

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning m.m.

Förbundsordning

Stadgarna för Finsam Borlänge. Reglerar hur förbundet ska arbeta.

Kriterier för projektansökan

Vad som krävs i ansökan för att samordningsförbundet ska kunna bevilja medel till finansiering.