DOKUMENT

Länkarna på den här sidan öppnas i ett nytt fönster.

 

Förbundsdokument

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplanen för Borlänge samordningsförbund, antogs av styrelsen i november 2018.

Årsredovisning för  2018

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning m.m.

Förbundsordning

Stadgarna för Borlänge samordningsförbund. Reglerar hur förbundet ska arbeta.

Kriterier för projektansökan

Vad som krävs i ansökan för att Borlänge samordningsförbund ska kunna bevilja medel till finansiering.