DOKUMENT

Länkarna på den här sidan öppnas i ett nytt fönster.

 

Förbundsdokument

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplanen för Borlänge samordningsförbund, antogs av styrelsen i november 2018.

Årsredovisning för  2018

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning m.m.

Förbundsordning

Stadgarna för Borlänge samordningsförbund. Reglerar hur förbundet ska arbeta.

Arbetsordning för styrelsen

Reglerar hur styrelsen för Borlänge samordningsförbund ska arbeta.

Utvärdering av Finsamteamet

Karin Alexanderson vid Dalarnas Forskningsråd utvärderade 2011 Finsam-teamets verksamhet i Borlänge.

Kriterier för projektansökan

Vad som krävs i ansökan för att Borlänge samordningsförbund ska kunna bevilja medel till finansiering.