OM BORLÄNGE SAMORDNINGSFÖRBUND

Borlänge samordningsförbund bildades den 31 augusti 2006 och har sitt säte i Borlänge.

Finsam Borlänges styrelse

Karin Örjes
ordförande
Borlänge kommun
0243-665 10
Linda Zetterström
vice ordförande
Region Dalarna
072-716 38 55
Maria Andersson
ledamot
Arbetsförmedlingen
010-486 06 99
Anna Hallberg
ledamot
Försäkringskassan
010-112 58 28
Peter Henriksson
ersättare
Borlänge kommun
0243-740 00
Kristina Svensson
ersättare
Region Dalarna
070-379 94 06
Tony Dicander
ersättare
Arbetsförmedlingen
010-488 15 50
vakant
ersättare
Försäkringskassan