OM BORLÄNGE SAMORDNINGSFÖRBUND

Borlänge samordningsförbund bildades den 31 augusti 2006 och har sitt säte i Borlänge.

Finsam Borlänges styrelse

Kristina Svensson
ordförande
Region Dalarna
070-379 94 06
Kenneth Persson
vice ordförande
Borlänge kommun
0243-746 15
Maria Andersson
ledamot
Arbetsförmedlingen
010-486 06 99
vakant
ledamot
Försäkringskassan
Hans Moberg
ersättare
Region Dalarna
070-676 88 00
Jaro Potucek
ersättare
Borlänge kommun
070-643 88 27
Antonis Kassitas
ersättare
Arbetsförmedlingen
010-486 55 64
Pernilla Boberg Frank
ersättare
Försäkringskassan
010-114 54 53