SAMVERKAN I BORLÄNGE

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Unga får praktik på Forum Kvarnsveden

Ungdomar med funktionsnedsättning som har behov av en längre tids stöd får det på Folkets hus Forum i Kvarnsveden. Det sker genom handledning i praktisk miljö med varierande arbetsuppgifter.

b_KvarnsvedenFHBorlänge kommun, Cozmoz arbetsmarknad, erbjuder unga vuxna med funktionshinder praktik med handledning på Folkets Hus Forum i Kvarnsveden.

På Forum finns det möjligheter att skapa en lugn och harmonisk miljö som är anpassad för deltagarna. Målgruppen för verksamheten är ungdomar mellan 18 och 30 år som har svårt att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Arbetet sker i samverkan med andra aktörer som tex. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen, ABF, föreningen Forum och Socialpsykiatrin.

Hållbara lösningar

Handledaren har plats för åtta ungdomar samtidigt. Målet är att ungdomarna ska finna hållbara lösningar för att kunna gå vidare till en löneanställning eller studier och ta tillvara sina förutsättningar till egen försörjning.

Ungdomarna kan få arbeta med:
• Vaktmästeri
• IT-cafe
• Webbradio
• Utveckling av biograf
• Arbetsuppgifter i samverkan med föreningen Forum
• Skötsel av ytterområden åt Tunabyggen

Samordningsförbundet har finansierat handledartjänsten under projekttiden oktober 2013–december 2014. Från 2015 är projektet/insatsen implementerad i ordinarie verksamhet.

Kontakt

Lars Jansson
Tina Spers, tel 0243-664 71