SAMVERKAN I BORLÄNGE

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Arbetskonsulent placering

Ann Mukkala, arbetskonsulent.

Ann Mukkala, arbetskonsulent.

Socialpsykiatrin inom Borlänge kommun erbjuder sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen. Insatsen söks av den enskilde och beviljas av biståndshandläggare. En arbetskonsulent är ansvarig för placeringarna och kartlägger bakgrund, behov, intresseområden och mål för att finna lämplig placering.

Sysselsättningen i socialpsykiatrin har i dagsläget befintliga verksamheter som bland annat erbjuder social gemenskap, friskvård, musik och hantverk samt arbetsinriktat innehåll. Utöver detta finns arbetsgrupper med handledare på externa företag. Arbetskonsulenten kan även kontakta företag och organisationer för att finna enskilda placeringar och ger då initialt stöd och kontinuerlig uppföljning på platsen.

Arbetskonsulenten är i dagsläget samlokaliserad med Finsams coahingteam, vilket innebär att det finns en nära och naturlig kontakt till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Landstinget.

Finsam Borlänge samordningsförbund finansierar kringkostnaderna för arbetskonsulenten.

Kontakt:

Ann Mukkala, tel. 0243-660 51