SAMVERKAN I BORLÄNGE

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Insats- och resurskatalog

Insats- och resurskatalogen är en sammanställning av de arbetslivsinriktade åtgärder som parterna i Borlänge har. Syftet är att synliggöra resurserna för medarbetarna som möter kunder som har behov av olika former av insatser.

b_resurskatalogKatalogen innehåller de åtgärder, insatser och resurser som rehabiliteringsparterna har tillgängliga för borlängebor i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Katalogen ska på ett enkelt sätt synliggöra mångfalden av insatser och vara ett hjälpmedel för de medarbetare som möter människor som behöver stöd.

Katalogen är framtagen av Arbetsmarknadsenheten på Borlänge kommun. Borlänge samordningsförbund har ansvaret för att katalogen uppdateras. Katalogen kommer även att finnas på Borlänge kommuns hemsida.

Samordningsförbundet har finansierat kostnaderna för att sammanställa katalogen.

Kontakt

Sune Hemmingsson, tel. 070-217 07 46

Ladda ner (pdf, öppnas i nytt fönster)