SAMVERKAN I BORLÄNGE

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Test av läs- och skrivförmåga

Att kunna läsa och skriva på en acceptabel nivå är viktigt för att kunna få och behålla ett arbete.

LasoskrivDen kommunala vuxenutbildningen erbjuder de som behöver ett test av sin läs- och skrivförmåga.

Att kunna läsa och skriva på en grundläggande nivå är en förutsättning för att få ett arbete, i vart fall för att kunna behålla det. Därför är det viktigt att ta reda på om det finns behov av undervisning för att uppnå en acceptabel förmåga.

Samordningsförbundet finansierar dessa tester för personer som deltar i någon av verksamheterna på Borlänge kommuns arbetsmarknadsenhet eller är aktuella på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Kontakt

Åsa Bergkvist, rektor på den kommunala vuxenutbildningen, tel 0243-740 00