SAMVERKAN I BORLÄNGE

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Integration och friskvård

Gemensamma krafter i Borlänge kommun driver ett friskvårds- och integrationsprojekt tillsammans med Friskis & Svettis, Landstingets primärvårdsrehabilitering och Svenska kyrkans kvinnogrupp på Jakobsgårdarna under hösten 2014 och våren 2015.

Gymnastiken inriktar sig särskilt på att stärka nacke och rygg.

Gymnastiken inriktar sig särskilt på att stärka nacke och rygg.

Syftet med projektet är att göra vardagsmotion mer tillgänglig för kvinnor med såväl svensk som utländsk bakgrund. Genom att deltagarna gör saker tillsammans skapas möten mellan människor och kulturer.

Många av de kvinnor som Gemensamma krafter och Landstingets rehabiliteringsverksamhet möter har smärtor i nacke och rygg eller andra oklara smärttillstånd. Träning och fysisk aktivitet kan lindra smärtan och medvetandegöra hur viktig egenvården är.

Projektet erbjuder ett gympapass i veckan och ett tillfälle med speciell inriktning på träning av rygg och nacke. Andra aktiviteter är skogsdagar, dans, yoga och föreläsningar med olika teman. Resurser i projektet är personal och ledare från Friskis & Svettis, Gemensamma krafter, landstingets primärvårdsrehabilitering och Svenska kyrkan.

Samordningsförbundet finansierar kostnaderna för ledarna och den planerade utbildningen för Friskis & Svettis instruktör.

Kontakt

Ingela Thor, 0243-22 20 63