SAMVERKAN I BORLÄNGE

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Inbjudan till utbildning
i lösningsfokuserat arbetssätt

Finsam Borlänge har tillsammans med den lokala samverkansgruppen identifierat att behov finns av gemensamma utbildningar mellan myndigheterna. Utbildningarna är strategiska verktyg som kan stärka samverkan och effektivisera välfärden än mer för de som behöver det mest.

Lösningsfokuserat arbetssätt passar väldigt bra inom alla former av förändrings- och utvecklingsarbete som rör sociala frågor, försörjning, sysselsättning, rehabilitering, hälsoarbete, behandling, personal och ledning, samarbete och samverkan.

Målet med utbildningsinsatsen är att introducera, och bygga vidare på kunskaper i ett dynamiskt arbetssätt som på många sätt innebär ett nytänkande inom områden rehabilitering och organisationsutveckling. Eftersom utbildningen riktar sig till flera olika organisationer inom rehabiliteringsområdet vävs frågan in hur samverkan i regionen kan stärkas och utvecklas samt hur det lösningsfokuserade arbetssättet kan främja en sådan utveckling.

Utbildningsstart i höst

En grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella inom rehabiliteringsområdet drar igång i september. Utbildningen sker under sex heldagar under hösten: 4–5 september, 18 september, 9 oktober, 7 november och den 12 december. Utbildningsledare är förbundschefen i Södra Dalarnas samordningsförbund, Jonas Wells. Utbildningen hålls i våra gemensamma lokaler på “En Dörr In”, Målaregatan 1 i Borlänge.

Utbildningen vänder sig till de som arbetar med förändringsarbete inom rehabiliteringsområdet inom Region Dalarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Borlänge kommun. Max 20 deltagare. Anmälan senast 19 juni till Per Helin. Ange namn, verksamhet/myndighet och e-postadress.

Mer information

> Inbjudan (pdf)