SAMVERKAN I BORLÄNGE

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Finsam coachingteam

Finsam coachingteam ger stöd till de borlängebor i åldern 20–55 år som behöver det. Teamet består av handläggare från Socialtjänsten, Landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och finns i samordningsförbundets lokaler.

Coachingteamet ger individanpassat stöd till deltagare som vill få bättre levnadsvanor, livsstil, psykisk och fysisk hälsa. Deltagaren får också hjälp att bli medveten om sina egna förmågor och få ett ökat självförtroende och självkänsla. Målet är att deltagaren ska bli självförsörjande genom arbete eller börjar studera.

Borlänges beredningsgrupp (RESAM) har ensamrätt på att remittera deltagare till Finsam coachingteam. Det är för att säkerställa att de ordinarie aktörerna så långt det är möjligt gett stöd till individen utifrån sina uppdrag och med de åtgärder som är möjliga.

Teamet arbetar med 40 deltagare och inskrivning i teamet sker löpande. Målet är att inte ha någon kö till teamet.

Samordningsförbundet finansierar tjänsterna i teamet och övriga kringkostnader för teamet.