SAMVERKAN I BORLÄNGE

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

IPS-teamet

Malin Eriksson och Mikael Kolmodin i IPS-teamet.

Malin Eriksson och Mikael Kolmodin i IPS-teamet.

IPS (Individual Placement and Support) är en arbetsrehabiliteringsmodell speciellt utformad för personer med psykisk funktionsnedsättning som vill komma ut i arbete eller studier.

I dagsläget arbetar två arbetskonsulenter i Borlänge kommun enligt modellen. IPS erbjuder personer med psykisk ohälsa individuellt stöd och vägledning för att hitta, få och behålla ett arbete eller en utbildning. Tillsammans med deltagaren kartlägger arbetskonsulenterna dennes intresseområden baserat på deltagarens önskemål, erfarenheter, förmågor och mål.

Metoden är evidensbaserad och rekommenderad av socialstyrelsen. Stödet är långsiktigt och finns kvar så länge det behövs. Det är öppenvårdspsykiatrin i Borlänge som skapar kontakt med arbetskonsulenterna för de personer som vill bli deltagare.

Naturlig kontakt

Arbetskonsulenterna finns i samma lokaler som Finsam coahingteam, vilket innebär en nära och naturlig kontakt till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Landstinget.

IPS-verksamheten har satts igång i Borlänge under hösten 2014. Från sommaren 2015 arbetar båda arbetskonsulenterna heltid.

Samordningsförbundet finansierar kringkostnaderna för personalen i teamet.

Kontakt

Malin Eriksson, tel. 0243-664 05
Mikael Kolmodin, tel. 0243-663 39