SAMVERKAN I BORLÄNGE

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt

Finsam Borlänge har tillsammans med den lokala samverkansgruppen identifierat att behov finns av gemensamma utbildningar mellan myndigheterna. Utbildningarna är strategiska verktyg som kan stärka samverkan och effektivisera välfärden än mer för de som behöver det mest.

Lösningsfokuserat arbetssätt passar väldigt bra inom alla former av förändrings- och utvecklingsarbete som rör sociala frågor, försörjning, sysselsättning, rehabilitering, hälsoarbete, behandling, personal och ledning, samarbete och samverkan.

Målet med utbildningsinsatsen är att introducera, och bygga vidare på kunskaper i ett dynamiskt arbetssätt som på många sätt innebär ett nytänkande inom områden rehabilitering och organisationsutveckling. Eftersom utbildningen riktar sig till flera olika organisationer inom rehabiliteringsområdet vävs frågan in hur samverkan i regionen kan stärkas och utvecklas samt hur det lösningsfokuserade arbetssättet kan främja en sådan utveckling.

Utbildningen vänder sig till de som arbetar med förändringsarbete inom rehabiliteringsområdet inom Region Dalarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Borlänge kommun.

Coronapandemin

Utbildningen i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella inom rehabiliteringsområdet erbjöds under 2019–2020. En konsekvens av Coronapandemin är dock att utbildningar nu skjutits på framtiden, förhoppningsvis kommer möjligheterna se bättre ut under 2021.