SAMVERKAN I BORLÄNGE

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

En dörr in – coachingteamet

Verksamheten avslutas

Samverkansplattformen En dörr in är införd i Borlänge. Ett coachingteam har funnits på plats i samordningsförbundets lokaler. Teamet har gett stöd till de borlängebor i åldern 20–55 år som behövt det. Verksamheten pågår året ut men avslutas 1 januari 2021.

Den lokala samverkansgruppen, där verksamhetsansvariga chefer ingår från Borlänge kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Dalarna, har beslutat att verksamheten ska avslutas helt den 1 januari 2021. Inga nya ärenden tas därför emot utan verksamhetens inriktning nu och fram till årsskiftet är att avsluta pågående ärenden.

Borlängebor som velat förändra sin situation och behövt stöd från fler myndigheter har kunnat ta kontakt med coachingteamet. Dess uppgift var att utreda behovet av samordnat stöd och slussa individen vidare till rätt stödinsats. Teamet ger individanpassat stöd till deltagare som vill få bättre levnadsvanor, livsstil, psykisk och fysisk hälsa. Deltagaren får också hjälp att bli medveten om sina egna förmågor och få ett ökat självförtroende och självkänsla. Målet är att deltagaren ska bli självförsörjande genom arbete eller börjar studera.

Inskrivning i teamet skedde löpande. Under hösten tas dock inga nya deltagare emot, utan fram till årsskiftet är målet att avsluta pågående ärenden.

Flytt på grund av pandemin

Tidigare fanns teamet på plats i samordningsförbundets lokaler på Målaregatan 1. På grund av Coronapandemin är det dock placerat i Stadshuset under 2020.

Borlänge samordningsförbund finansierar tjänsterna i och övriga kringkostnader för teamet.