Blog Category: Kalendarium-ns


Lokala ägardialogen INSTÄLLD

By Anders Ström,

Den lokala ägardialogen som skulle ägt rum på onsdag eftermiddag, den 15 maj, är inställd på grund av för få anmälningar.

  Filed under: Kalendarium-ns
  Comments: None


NNS årsmöte

By Anders Ström,

Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) kallar till årsmöte.

Mötet hålls i samband med den nationella Finsamkonferensen på City Conference Center (Folket hus) i Stockhom.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 12 februari, och sänds till Micaela Magnusson.

Förslag till valberedningen inför val av styrelse sänds senast 18 februari till Carin Runeson.

  Filed under: Kalendarium-b, Kalendarium-f, Kalendarium-nd, Kalendarium-ns, Kalendarium-s, Kalendarium-vb, Kalendarium-vd
  Comments: None


Styrelsemöte

By Anders Ström,

Ledamöterna i styrelsen för Nedansiljans samordningsförbund kallas till möte.

Plats: Plenisalen, Kommunhuset, Leksand.

  Filed under: Kalendarium-ns
  Comments: None


Lokala ägardialogen INSTÄLLD

By Anders Ström,

Den lokala ägardialogen som skulle ägt rum på onsdag eftermiddag, den 15 maj, är inställd på grund av för få anmälningar.

  Filed under: Kalendarium-ns
  Comments: None


Styrelsemöte

By Anders Ström,

Ledamöterna i styrelsen för Nedansiljans samordningsförbund kallas till möte.

Plats: Karlfeldtsrummet, Kulturhuset, Leksand.

  Filed under: Kalendarium-ns
  Comments: None