Blog Category: Kalendarium-vb


SIP-utbildning

By Anders Ström,

Hade du inte möjlighet att gå någon av vårens utbildningstillfällen i SIP? Nu får du chansen, då vi arrangerar ytterligare ett tillfälle!

Samordnad individuell plan, SIP, är ett lagstadgat verktyg för bättre samverkan kring människor med behov av samordnat stöd, och det finns en uttrycklig önskan om mer kunskap kring SIP ute i verksamheterna. Därför bjuder nu LSG, den lokala samverkansgruppen, som består av parternas lokala chefer i Ludvika och Smedjebacken in till en halvdagsutbildning i SIP.
Utbildningen vänder sig till chefer och medarbetare inom Ludvika Kommun, Smedjebackens kommun, Arbetsförmedlingen, Region Dalarna och Försäkringskassan  (i mån av plats är även andra intresserade aktörer välkomna).

Utbildare: Cathrine Flodström-Backlund, verksamhetsutvecklare, Vård-och omsorgsförvaltningen, Ludvika Kommun

När: Fredagen 18 oktober kl 9–12.

Var: Samlingssalen, Marnäsliden, Ludvika.

>> Inbjudan

Anmälan senast tisdagen 8 oktober:

Anmälan till SIP-utbildning 18 oktober 2019

Samordningsförbundet använder dina personuppgifter för att hantera din anmälan till arrangemanget. Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen, GDPR artikel 6.1 a och 6.1e. Uppgifterna delas inte med andra organisationer och kommer att gallras vid inaktualitet. Ditt samtycke är frivilligt. Samordningsförbundets styrelse är ansvarig för behandlingen. Dataskyddslagen ger dig rätt att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Genom att skriva eller mejla till Samordningsförbundets styrelse kan du få dina uppgifter raderade eller rättade. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen. Dessa rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter raderas efter arrangemanget.Genom att klicka på "Skicka" samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt ovan.

  Filed under: Kalendarium-vb
  Comments: None


Frukostmöte LSG: LSS/Socialpsykiatrin

By Anders Ström,

För att stimulera samverkan mellan verksamheterna i Ludvika och Smedjebackens kommuner arrangerar den lokala samverkansgruppen, LSG, frukostmöten. LSG består av parternas lokala chefer i Ludvika och Smedjebacken. På mötena presenterar olika verksamheter sina grunduppdrag, för kontaktskapande och kunskapsöverföring.

Tema 4 juni: LSS/Socialpsykiatrin i Ludvika kommun.

Var: Församlingsgården i Ludvika (Faluvägen 1, bakom Circle K).

Anmälan senast 28 maj. Max 65 deltagare, först till kvarn gäller.

Förhinder/avanmälan: meddela Lena Rosén via mejl eller på 0730-21 04 06.

Välkommen!
Finsam Västerbergslagen och Lokala Samverkansgruppen

> Inbjudan och info (pdf)

  Filed under: Kalendarium-vb
  Comments: None


Frukostmöte LSG: IFO

By Anders Ström,

För att stimulera samverkan mellan verksamheterna i Ludvika och Smedjebackens kommuner arrangerar den lokala samverkansgruppen, LSG, frukostmöten. LSG består av parternas lokala chefer i Ludvika och Smedjebacken. På mötena presenterar olika verksamheter sina grunduppdrag, för kontaktskapande och kunskapsöverföring.

Tema 7 maj: Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Ludvika och Smedjebacken.

Var: Församlingsgården i Ludvika (Faluvägen 1, bakom Circle K).

Anmälan senast 30 april. Max 65 deltagare, först till kvarn gäller.

Förhinder/avanmälan: meddela Lena Rosén via mejl eller på 0730-21 04 06.

Välkommen!
Finsam Västerbergslagen och Lokala Samverkansgruppen

 

  Filed under: Kalendarium-vb
  Comments: None


Styrelsemöte

By Anders Ström,

Styrelsen för Västerbergslagens samordningsförbund kallas till möte.

Plats: Arbetsförmedlingen Ludvika.

  Filed under: Kalendarium-vb
  Comments: None


SIP-utbildning

By Anders Ström,

Samordnad individuell plan, SIP, är ett lagstadgat verktyg för bättre samverkan kring människor med behov av samordnat stöd, och det finns en uttrycklig önskan om mer kunskap kring SIP ute i verksamheterna. Därför bjuder nu LSG, den lokala samverkansgruppen, som består av parternas lokala chefer i Ludvika och Smedjebacken in till en halvdagsutbildning i SIP.
Utbildningen vänder sig till chefer och medarbetare inom Ludvika Kommun, Smedjebackens kommun, Arbetsförmedlingen, Region Dalarna och Försäkringskassan  (i mån av plats är även andra intresserade aktörer välkomna).

Utbildare: Cathrine Flodström-Backlund, verksamhetsutvecklare, Vård-och omsorgsförvaltningen, Ludvika Kommun

När: Tisdagen 21 maj kl 9–12 (utbildningen anordnas även den 21 mars – se kalendariet)

Var: Festsalen, Folkets hus, Ludvika.

>> Inbjudan

Anmälan senast onsdagen 8 maj:

  Filed under: Kalendarium-vb
  Comments: None


SIP-utbildning

By Anders Ström,

Samordnad individuell plan, SIP, är ett lagstadgat verktyg för bättre samverkan kring människor med behov av samordnat stöd, och det finns en uttrycklig önskan om mer kunskap kring SIP ute i verksamheterna. Därför bjuder nu LSG, den lokala samverkansgruppen, som består av parternas lokala chefer i Ludvika och Smedjebacken in till en halvdagsutbildning i SIP.
Utbildningen vänder sig till chefer och medarbetare inom Ludvika Kommun, Smedjebackens kommun, Arbetsförmedlingen, Region Dalarna och Försäkringskassan  (i mån av plats är även andra intresserade aktörer välkomna).

Utbildare: Cathrine Flodström-Backlund, verksamhetsutvecklare, Vård-och omsorgsförvaltningen, Ludvika Kommun

När: Torsdagen 21 mars kl 9–12 (utbildningen anordnas även den 21 maj – se kalendariet)

Var: Festsalen, Folkets hus, Ludvika.

>> Inbjudan

Anmälan senast fredagen 8 mars:

  Filed under: Kalendarium-vb
  Comments: None


Frukostmöte LSG: AME och Integration

By Anders Ström,

För att stimulera samverkan mellan verksamheterna i Ludvika och Smedjebackens kommuner arrangerar den lokala samverkansgruppen, LSG, frukostmöten. LSG består av parternas lokala chefer i Ludvika och Smedjebacken. På mötena presenterar olika verksamheter sina grunduppdrag, för kontaktskapande och kunskapsöverföring.

Tema 19 mars: Arbetsmarknadsenheterna (AME) och Integration i Ludvika och Smedjebacken.

Var: Församlingsgården i Ludvika (Faluvägen 1, bakom Circle K).

Anmälan senast 6 mars. Max 65 deltagare, först till kvarn gäller.

Förhinder/avanmälan: meddela Lena Rosén via mejl eller på 0730-21 04 06.

>> Inbjudan

Välkommen!
Finsam Västerbergslagen och Lokala Samverkansgruppen

 

  Filed under: Kalendarium-vb
  Comments: None


NNS årsmöte

By Anders Ström,

Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) kallar till årsmöte.

Mötet hålls i samband med den nationella Finsamkonferensen på City Conference Center (Folket hus) i Stockhom.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 12 februari, och sänds till Micaela Magnusson.

Förslag till valberedningen inför val av styrelse sänds senast 18 februari till Carin Runeson.

  Filed under: Kalendarium-b, Kalendarium-f, Kalendarium-nd, Kalendarium-ns, Kalendarium-s, Kalendarium-vb, Kalendarium-vd
  Comments: None


Frukostmöte psykisk ohälsa: Kvinnojouren

By Anders Ström,

Frukostmöte om psykisk ohälsa: Kvinnojouren Ludvika-Smedjebacken och Mansjouren i Filipstad-Karlstad berättar om sitt arbete.

Lokal: Församlingsgården, Ludvika

Fri entré.

Arrangör: Nätverket om psykisk ohälsa

Anmälan med fullständiga kontaktuppgifter gör du själv på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida www.sv.se/dalarna. Om du inte har möjlighet att anmäla via din dator, ring: 0240-138 90 eller maila karin.lindqvist@sv.se

  Filed under: Kalendarium-vb
  Comments: None