Två steg närmare arbetsmarknaden i Borlänge

I Borlänge står ungefär 14 procent av invånarna i arbetsför ålder långt från arbetsmarknaden. Kommunen har gått samman med vårdcentralen Jakobsgårdarna och Fornby folkhögskola om ett utbildningsprojekt för den här gruppen. Processen sker i två steg: först går deltagarna en obligatorisk preparandkurs, och som steg 2 erbjuds bland annat utbildningen Nära till språket.

> Det nya tvåstegsprogrammet
> Nära till språket


Frukost med föräldrastöd

Onsdagen den 4 oktober är det dags för höstens första frukostmöte i regi av Finsam Falun-Borlänge. Förutom att äta en god frukost på Scandic i Borlänge, får deltagarna lyssna på Cecilia Wagneryd från Borlänge kommun. Hon ska berätta om hur kommunen erbjuder föräldraskapskurser på en rad olika arenor – skolorna, elevhälsan, vuxenutbildningen m.fl. Ett sätt att arbeta förebyggande mot brott och utanförskap.

> Anmäl dig till frukostmötet


Ska hitta vägar till jobb i Falu kommun

I många yrken inom Falu kommun råder brist på arbetskraft. Samtidigt står många människor utanför arbetsmarknaden och försörjs genom stöd och bidrag. Därför startar Falu kommun ett projekt – Rätt använd kompetens, en matchning i världsklass – som ska hitta vägar till reguljära jobb inom kommunen för de här personerna. Finsam är med och finansierar.

> Läs mer om projektet


Lotta Carlegård.

Projekt för fler sociala företag

Näringslivskontoret på Falu kommun har ett projekt – En lokal stödstruktur i samverkan – för att främja tillkomst och utveckling av arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Lotta Carlegård är projektledare. Finsam Falun-Borlänge finansierar tjänsten. Lottas uppdrag är att samordna, koordinera och främja tillkomst och utveckling av ASF i Falu kommun.

> Läs mer om projektet En lokal stödstruktur i samverkan


Anpassad introduktion ska minska studieavbrott

En femtedel av eleverna som slutar årskurs 9 i Borlänge har inte uppnått behörighet till gymnasiet. De får i stället söka till gymnasieskolans introduktionsprogram, IM, där de kan läsa in de betyg som krävs. Men många hoppar av även denna utbildning. Därför har Borlänge kommun startat ett projekt som ska utforma ett mer yrkesinriktat introduktionsprogram, IMY.

> Läs mer om projektet IMY


Våld i nära relationer

I Finsamfinansierade projektet Brobyggarna frågas deltagarna rutinmässigt ut om sina erfarenheter av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Utfrågningen är en del av ett nationellt projekt där flera samordningsförbund deltar. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag till flera myndigheter från 2019 att genomföra åtgärder för att upptäcka våld i nära relationer.

Finsam Falun lät trycka en folder – Stoppa våldet! – som förklarar varför handläggarna ställer frågor om våld och som ger tips om var man kan vända sig för att få hjälp.

På Falu kommun finns sedan länge enheten Våld i nära relationer. Finsam Falun tog också fram en presentationsfilm om enhetens arbete.

> Läs mer om arbetet mot våld i nära relationer


Dans för hälsa i Falun

Dans för Hälsa är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga som nu används över hela landet. I Falun startade verksamheten som ett Finsamfinansierat projekt och Finsam Falun har även finansierat utbildning av ytterligare två instruktörer. Insatsen vänder sig till ungdomar i åldrarna 16–19 år. Man träffas en gång i veckan på Yogahuset (fd Johanneskyrkan) och dansar. Instruktörer är Angelica Skrindsta, Maria Möhring och Charlotta Lindström.

> Läs mer om metoden dans för hälsa
> Läs artikel i Annonsbladet (maj 2021)
> Läs artikel i Annonsbladet om studiebesök (sept 2021)
> Se en kort film om Dans för hälsa i Falun