Två blev ett: Finsam Falun-Borlänge

Samordningsförbunden i Falun och Borlänge har gått samman i ett förbund. Från den 1 januari 2023 finns en ny förbundsordning för det nya Samordningsförbundet Finsam Falun-Borlänge.

> Läs mer om samgåendet


Utökad språkundervisning i Borlänge

Många utlandsfödda skrivs ut från SFI utan att ha lärt sig tillräckligt bra svenska. Många klarar inte av att etablera sig på arbetsmarknaden eller delta i arbetsmarknadspolitiska program. Därför har Borlänge kommun anlitat Fornby folkhögskola för en utbildning i svenska – Nära språket – i kombination med modersmålsundervisning och samhällsinformation. Utbildningen har 20 deltagare våren 2023.

> Läs mer om Nära språket


Anpassad introduktion ska minska studieavbrott

En femtedel av eleverna som slutar årskurs 9 i Borlänge har inte uppnått behörighet till gymnasiet. De får i stället söka till gymnasieskolans introduktionsprogram, IM, där de kan läsa in de betyg som krävs. Men många hoppar av även denna utbildning. Därför har Borlänge kommun startat ett projekt som ska utforma ett mer yrkesinriktat introduktionsprogram, IMY.

> Läs mer om projektet IMY


Natur och hälsa i Vassbo utvärderat

Under hösten tog inte Natur och hälsa (tidigare Grön rehab) i Vassbo emot fler deltagare. I stället ägnade man sig åt att utvärdera verksamheten i syfte att skapa ett underlag för beslut om framtida verksamhet. Nu finns det en slutrapport från projektet,

> Slutrapport Natur och hälsa (pdf)
> Läs mer om projektet


Maja Bergman.

Rehabhandledare på öppenvårdspsykiatrin

Maja Bergman arbetar sedan augusti som rehabhandledare på öppenvårdspsykiatrin i Falun. Finsam Falun-Borlänge finansierar hennes tjänst. Hon ska förstärka och komplettera projektet Brobyggarna.

> Läs mer om rehabhandledaren
> Läs mer om projektet Brobyggarna


Våld i nära relationer

I Finsamfinansierade projektet Brobyggarna frågas deltagarna rutinmässigt ut om sina erfarenheter av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Utfrågningen är en del av ett nationellt projekt där flera samordningsförbund deltar. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag till flera myndigheter från 2019 att genomföra åtgärder för att upptäcka våld i nära relationer.

Finsam Falun lät trycka en folder – Stoppa våldet! – som förklarar varför handläggarna ställer frågor om våld och som ger tips om var man kan vända sig för att få hjälp.

På Falu kommun finns sedan länge enheten Våld i nära relationer. Finsam Falun tog också fram en presentationsfilm om enhetens arbete.

> Läs mer om arbetet mot våld i nära relationer


Lotta Carlegård.

Projekt ska främja socialt företagande

Näringslivskontoret på Falu kommun har startat ett projekt – En lokal stödstruktur i samverkan – för att främja tillkomst och utveckling av arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Lotta Carlegård har tillträtt tjänsten som projektledare. Finsam Falun-Borlänge finansierar tjänsten. Lottas uppdrag är att samordna, koordinera och främja tillkomst och utveckling av ASF i Falu kommun. 

> Läs mer om stödresursen


Maya Engberg.

SIP-samordnare i Falun

Finsam Falun-Borlänge finansierar en tjänst som SIP-samordnare i Falu kommun. Samordnaren Maya Engberg arbetar med att systematiskt förbättra samverkan mellan olika verksamheter i Falun som omfattas av bestämmelserna i lagen om samordnad individuell plan (SIP). Projektet, som är tvåårigt, sker i nära samarbete med Region Dalarna.

Temakväll om SIP

Och den 14 juni kunde alla intresserade att vara med på en temakväll om SIP, arrangerad av Region Dalarna, Falu kommun och Finsam Falun. Läs mer i inbjudan (pdf).

> Läs mer om SIP-samordnaren


Dans för hälsa i Falun

Dans för Hälsa är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga som nu används över hela landet. I Falun startade verksamheten som ett Finsamfinansierat projekt och Finsam Falun har även finansierat utbildning av ytterligare två instruktörer. Insatsen vänder sig till ungdomar i åldrarna 16–19 år. Man träffas en gång i veckan på Yogahuset (fd Johanneskyrkan) och dansar. Instruktörer är Angelica Skrindsta, Maria Möhring och Charlotta Lindström.

> Läs mer om metoden dans för hälsa
> Läs artikel i Annonsbladet (maj 2021)
> Läs artikel i Annonsbladet om studiebesök (sept 2021)
> Se en kort film om Dans för hälsa i Falun