Borlänge ansluter

Den 16 november 2021 hade analysgruppen sitt andra möte. Antonis Kassitas från Borlänge kommun deltog som medlem i gruppen, ett första steg i det fördjupade samarbetet mellan samordningsförbunden i Falun och Borlänge.

Analysgruppen: fr v Mattias Mogren, Pia Larshans-Bodare, Carina Gustavsson, Peter Möller, Annette Englund och Antonis Kassitas.

De fyra parterna visade sina bilder av målgruppen utifrån sina respektive horisonter. Det finns till exempel 880 personer som har varit arbetslösa i mer än två år i Falun och Borlänge!

Framgångsfaktorer

Hur många kan arbeta? Vad kan göras som inte redan görs? Det är frågor att utreda vidare. Analysgruppen angav ett antal framgångsfaktorer: lösningsfokuserat förhållningssätt, rätt stöd till individer och arbetsgivare, personcentrerad matchning och breddad arbetsmarknad.

Europeiska socialfonden plus

Att söka finansieringsmedel från Europeiska socialfonden Plus (ESF+) kan vara en möjlighet. Då kan det bli möjligt att skala upp verksamhet som gör att resurser, som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden, kan vara med och bidra i arbetskraften.
I utlysningarna framöver, dvs socialfondens listning av tillgängliga medel och målgrupper som behöver stöd, är Dalarna troligen ett av flera prioriterade län. Dalarnas försörjningskvot, den låga utbildningsnivån och de höga helårsekvivalenterna ger länet stora chanser att få medel från ESF+.