Brobyggarna på frukostmöte

På frukostmötet den 15 december berättade Hanna Dahlström och Linda Bethäuser om projektet Brobyggarna, som riktar sig till sjukskrivna som av olika anledningar inte får någon ersättning från Försäkringskassan.

Oftast handlar det om personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst, SGI, exempelvis för att de aldrig varit ute i arbetslivet eller för att Försäkringskassan bedömt att deras arbetsförmåga inte är nedsatt av medicinska skäl.

Den här gruppen sjukskrivna blir i stället beroende av försörjningsstöd från kommunen. I Falun handlar det om cirka 200 personer. Många behöver stöd från både psykiatrin och socialtjänsten. Men det gäller att samordna insatserna. Brobyggarprojektet jobbar med att utveckla samarbetet mellan kommunen och regionen.

I augusti tillträdde Maja Bergman en tjänst som rehabhandledare på öppenvårdspsykiatrin. Hennes uppgift är att förstärka och komplettera Brobyggarna. Även Maja medverkade på frukostmötet. Det gjorde också Maya Engberg som är Falu kommuns SIP-samordnare. Hon arbetar med att förbättra samverkan mellan de myndigheter som omfattas av lagen om samordnad individuell plan, SIP. Brobyggarnas klienter har alla erbjudits en SIP.

Finsam Falun-Borlänge finansierar projektet Brobyggarna, som man räknar med ska vara implementerat i kommunens ordinarie verksamhet i oktober 2023. Finsam finansierar även Majas och Mayas tjänster.

Läs mer

> Hanna Dahlströms presentation på frukostmötet (bildspel, pdf)
> Brobyggarna
> Rehabhandledaren
> SIP-samordnaren