Finsamstyrelserna i Borlänge och Falun fick information om arbetsintegrerande sociala företag. Fr.v. Viktoria Karlsson, Dialogkraft, Anna Hallberg, Försäkringskassan, Linda Zetterström, Region Dalarna, Karin Örjes, Borlänge kommun, Åsa Nilser, Falu kommun, Carina Gustavsson, Arbetsförmedlingen, Per Helin, Finsam Borlänge, Pia Larshans-Bodare, Finsam-Falun, Göran Forsén, Region Dalarna, Susanne Norberg, Falu kommun och Ulrica Persson, Dialogkraft.

Sociala företag breddar arbetsmarknaden

Styrelserna för Finsam Falun och Finsam Borlänge hade 1 oktober 2021 en gemensam träff. Då informerades de bland annat om arbetsintegrerande sociala företag, ASF, av Ulrica Persson och Viktoria Karlsson från det sociala företaget Dialogkraft AB.

Syftet med arbetsintegrerande sociala företag är att integrera människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete. Det genom att bedriva affärsverksamhet, dvs producera och sälja varor och tjänster, som utformas så att verksamheten anpassas till de anställdas förutsättningar. Huvudsyftet är arbetsintegration. Eventuell vinst återinvesteras i den egna eller liknande verksamheter.

– I stället för att lägga enorma resurser på att hantera konsekvenserna av utanförskap, borde samhället satsa mycket mer på att få människor i arbete, menade Ulrica och Viktoria.

– Vi har inte råd att ställa så många utanför arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden är för snäv. Fler måste få möjlighet att jobba 100 procent av sin förmåga. ASF är en del av en mer inkluderande arbetsmarknad.

I de sociala företagen handleds och stöttas de som behöver stöd in på arbetsmarknaden av anställda med egen erfarenhet av utanförskap.

– Alla jobb behöver inte vara kvalificerade. Enkla jobb, monotona jobb och skyddade verkstäder har blivit nåt fult. Vi behöver fler abetstillfällen utan krav på formell kompetens, där uppgifter kan anpassas utifrån invidens förutsättningar, menar Ulrica Persson och Viktoria Karlsson.

> Läs mer: Verksamt.se om socialt företagande