Våld i nära relationer

2019 gav regeringen en rad myndigheter i uppdrag att verka för förbättrad upptäckt av våld med mera. Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, fick uppdraget att starta en pilotverksamhet tillsammans med flera samordningsförbund: idén var att systematiskt upptäckta och få kunskap om våld inom förbundens olika insatser.

Klicka på bilden för att kolla in foldern Stoppa våldet!

Ett frågeformulär togs fram. Deltagare i insatserna utfrågades rutinmässigt om sina erfarenheter av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Under 2021 deltog totalt 30 förbund från 13 regioner och 127 kommuner i projektet. Allt fler ansluter.

I Falun har projektet Brobyggarna börjat använda frågefomuläret; alla deltagare i insatsen får nu rutinmässigt svara på frågor om sina erfarenheter av våld.

Finsam Falun tog också, i samarbete med kommunens enhet Våld i nära relationer, fram en folder – Stoppa våldet! – som beskriver olika former av våld. I foldern förklarar också varför handläggarna ställer frågor om våld. Där finns också information om vilken hjälp som finns att få i kommunen. Våldet är ett folkhälsoproblem: den som blir utsatt för eller upplever våld i sin närhet löper större risk att bli sjuk. En femtedel av Sveriges befolkningen har någon gång utsatts för brottsligt våld i en nära relation.

> Foldern Stoppa våldet! (pdf)

Titta på film om Falu kommuns enhet Våld i nära relationer

Vad ska jag vara uppmärksam på när jag möter klienter, kunder, arbetssökande, sjukskrivna, deltagare eller omsorgstagare?
Vilket stöd kan man få om man blivit utsatt eller är en person som utsätter andra?
På Falu kommuns Arbetslivs- och socialförvaltning finns enheten Våld i nära relationer. Enheten presenterar sig i en 14 minuters film.
Fyll i ditt namn och e-postadress och klicka på ”skicka”. Då får du en länk till filmen. Du får också ett mejl med länken (glöm inte kolla din skräppostmapp om du inte får mejlet med vändande post).