Kontakt

Postadress:

Samordningsförbundet Finsam Falun-Borlänge
c/o Falu Kommun
791 83 Falun

Telefon:

023-863 09

E-post:

Pia Larshans-Bodare, förbundschef Finsam Falun-Borlänge