Natur och hälsa – Vassbo växhus

Natur och hälsa – Vassbo växhus har sedan 2012 erbjudit natur- och djurunderstödd hälsoutveckling i två steg innan arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheten bedrevs från 1 november 2021 i Vassbo.

 

Natur och hälsa
– Vassbo växhus

Sedan september startade inga nya grupper i verksamheten Natur och hälsa – tidigare Grön Rehab – vid Vassbo växhus. Under hösten 2022 utvärderades verksamheten. Det handlade om att utreda de framtida behoven av naturunderstödd rehab. Nu finns en slutrapport.

Att möta natur och djur kan vara betydelsefullt när livet är tungt på grund av olika orsaker. Det kan röra sig om sviter efter en livskris, om utmattningssyndrom, om annan sjukdom eller tillstånd och omständigheter som drabbar såväl fysiskt, psykiskt som socialt.
Verksamheten har vänt sig till ungdomar och vuxna personer som under en lång tid varit utanför arbetsmarknaden på grund av långvarig sjukskrivning eller av sociala orsaker.

Upplägg och innehåll

Verksamheten har erbjudit aktiviteter från att ”bara vara ” och vila till aktiviteter som syftade till att stärka deltagarnas egen kraft och styrka (empowerment) och att våga utmana sig själva. Personalen mötte deltagarna förutsättningslöst med låga krav, accepterande, motiverande och stödjande.

Gruppverksamheten bedrevs i två olika steg:

Steg 1, 15 v, som var det första steget mot fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. 3 dagar/vecka och 4,5 timmar/dag.

Steg 2, som erbjöd individuellt anpassad aktivitet inför arbetsträning eller arbete/studier. Steg 2 tog även emot personer med behov av praktisk språkträning, lots i samhälle och i offentlig sektor. 2 dagar/vecka och 4,5 timmar/dag.

Deltagarna kom till verksamheten via anmälan från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Vårdcentralerna, Psykiatrin eller via Falu kommuns Arbetslivs- och socialförvaltning (AFS).

Kontakt

Marie Gudmundsson, platsansvarig Wassbo växhus, 070-385 92 98

Verksamhetsansvarig

Suzanna Westberg, projektchef Natur och hälsa
Tfn: 023-49 00 85
E-post: suzanna.westberg@regiondalarna.se

Finsam Falun finansierar verksamheten. Huvudman för verksamheten är avdelningen för hälsofrämjande och hållbar utveckling på  Region Dalarna samt Fornby folkhögskola.