SAMVERKAN I BORLÄNGE

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Yalla till arbete

Huda A-Mahmood, Fadhaa Al-Dabbagh och Jessica Öhlund, Ikea, i nya syateljén på Ikea Borlänge .

Huda A-Mahmood, Fadhaa Al-Dabbagh och Jessica Öhlund, Ikea, i syateljén på Ikea Borlänge.

Yalla till Arbete var ett projekt som syftade till att bygga vidare på de kompetenser inom sömnad, mat och städ som kvinnor med utländsk härkomst har. De står idag långt från arbetsmarknaden.

Ett socialt företag – Yalla Borlänge – bildades maj 2020 och fredagen 2 oktober invigdes den nya syateljén på Ikea Borlänge. Yalla Borlänge är ett arbetsintegrerat socialt företag som ger utlandsfödda kvinnor möjlighet att närma sig arbetsmarknaden i egen takt.
Företaget är ett resultat av det nationella projektet Trappa upp, där Coompanion Dalarna drev ett delprojekt i samarbete  med Borlänge kommun, Fornby folkhögskola, Studieförbund, Finsam Borlänge och Ikea Borlänge.
Som känt varumärke och stor arbetsgivare ville IKEA i den här delen av landet göra vad de kan för att skapa en lyckad integration i samhället.