SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Samverkansteamet

Samverkansteamet vänder sig till folkbokförda i Falun som är arbetslösa och/eller sjukskrivna. I teamet samarbetar myndigheter för att snabbt slussa deltagarna till rätt stödinsats.

De som samarbetar är

• Handläggare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt arbetsmarknadsenheten
• Socialsekreterare inom försörjningsstöd
• Personal från primärvården
• Vid behov kontaktas även samtalsmottagningen, psykiatrin, biståndshandläggare och socialsekreterare vid missbruksenheten.

Samverkansteamet:

Karin Byström, Arbetsförmedlingen
Katarina Gradin, primärvården, tel. 023-49 17 44
Pär Wennberg, Arbetslivs- och soiclaförvaltningen, tel. 023-860 98
Catarina Backer-Meurke, Försäkringskassan, tel. 010-112 58 94

Finsam Falun var en av initiativtagarna samt drev utvecklingsarbetet att ta fram modellen innan den startade. Samverkansteamt är nu implementerat i kommunens ordinarie verksamhet. Huvudman för verksamheten är arbetsmarknadsenheten på Arbetslivs- och Socialförvaltningen.