SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Fontänhuset Falun

Många människor med psykisk ohälsa i Falun saknar sysselsättning. För dem kan Fontänhus Falun bli ett meningsfullt alternativ. Nu har Sveriges nordligaste Fontänhus startat.

I lokalerna på Tullkammaregatan 2 (mittemot resecentrum, bredvid Max hamburgerrestaurang) bedriver föreningen sin verksamhet.

Är du intresserad av att vara medlem och delta i verksamheten? Välkommen att höra av dig till verksamhetsledare Lotta Nolander, tel 073-096 44 84, eller handledare Lennart Martinsson, tel 023-49 17 17.

Arbetet med att starta ett fontänhus i Falun inleddes 2017. Då fick Lennart Martinsson i uppdrag av Finsam-Falun att undersöka förutsättningarna för en sådan verksamhet i Falun.
Han kartlade behovet genom att fråga en rad aktörer som arbetar med och för människor med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

Falu fontänhus. Klicka för större bild!

Förstudien uppskattade antalet personer med psykisk ohälsa utan sysselsättning till över tusen i kommunen. De tillfrågade aktörerna och brukarorganisationerna var samstämmiga om behovet: ett fontänhus skulle komplettera och avlasta samhällets insatser och innebära stora personliga vinster för de berörda.

Medlemsklubb

Ett fontänhus är ett klubbhus där medlemmarna tillsammans med några få anställda driver olika typer av verksamheter i huset med syfte att skapa en arbetsinriktad vardag. Fontänhusrörelsen är internationellt erkänd. Den bildades i New York på 1940-talet. Idag finns cirka 300 fontänhus i världen, varav 13 i Sverige. Du kan läsa mer om modellen och husens verksamhet på Sveriges Fontänhus Riksförbunds webbplats. Bra information finns också på Fountain House Stockholms webbplats.

Lotta Nolander och Lennart Martinsson

Fördel fontänhus vad gäller upplevd livskvalitet (pdf)
Läs intervju med forskaren Jenny Hultqvist

Läs mer

> Förstudie om fontänhus i Falun (pdf)
> Folder om Fontänhus Falun, november 2018

Kontakt

Handledare Lennart Martinsson, tel 023-49 17 17
Verksamhetsledare Lotta Nolander, tel 073-096 44 84
Reception 070-399 04 53, info@fontanhusetfalun.se
Webbplats: fontanhusetfalun.se

Finsam Falun finansierade förstudien och utvecklingsarbetet om ett fontänhus i Falun. Förbundschefen är ledamot i Fontänhus Faluns styrelse.