SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

Utbildning i lösningsfokus

20 handläggare på försörjningenheten går under 2020–2021 en grundutbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt. Utbildningen, som består av sex träffar, genomförs digitalt på grund av pandemin, men avslutas med en fysisk träff hösten 2021.

Lösningsfokuserat arbetssätt handlar om att systematiskt och effektivt föra samtal i syfte att komma framåt och nå resultat. Deltagarna får lära sig om vad som utmärker en lösningsfokuserad kommunikation, att i teori och övningar tillämpa de lösningsfokuserade verktygen, att ställa öppna och konstruktiva frågor och ge feedback, mm.mm.

– Vi har redan sett att utbildningen gett resultat i vår verksamhet, säger Hanna Dahlström på försörjningsenheten (se Brobyggarna).

Utbildningsledare är Jonas Wells, förbundschef i Södra Dalarnas samordningsförund.

Mer information

> Pia Larshans-Bodare, förbundschef Finsam Falun, 023-863 09