SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Plattform Vuxenslussen

Vuxenslussen togs fram av projekt Framgången som en aktivitets- och samverkansplattform.

Projekt Framgången slutade 31 december 2018 då finansieringen av Europeiska socialfonden (ESF) upphörde efter tre års utveckling av förbättrad myndighetssamverkan och metoder för att få ut långtidsarbetslösa personer i studier eller arbete.

Samarbetet fortsatte som ordinarie verksamhet från 2019 mellan Falu kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbundet Finsam Falun och Region Dalarna. Huvudman för verksamheten är kommunens arbetsmarknadsenhet.

Vuxenslussens målgrupp

Målgruppen för Vuxenslussen är arbetssökande från 25 år som står långt från arbetsmarknaden. Majoriteten uppbär försörjningsstöd, men även personer som uppbär ex.vis aktivitetsersättning kan få stöd här. Här finns långtidsinskrivna på Arbetsförmedlingen, personer med funktionsnedsättningar och utrikesfödda utan fungerande nätverk.

Ingång till Vuxenslussen

Deltagarna hänvisas från socialtjänsten, men personer kan även komma in i verksamheten via samverkansteamet.

Finsam Falun finansierade processledaren och verksamhetens hälsovägledare. Insatserna processledare och hälsovägledare avslutades 31 december 2020.