SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Förstudie om ROSAB

Förstudien om ROSAB – Rehabilitering i offentlig sektor AB – är klar. Idén är att ge långtidssjukskrivna i offentlig sektor hjälp att byta arbetsgivare med fortsatt användning av sin yrkeserfarenhet.

Förstudien genomfördes av Finsam Falun på uppdrag av samordningsförbunden i Dalarna. Studien utreder förutsättningarna för Rosab i Falun och Borlänge. Som ett första steg föreslogs en pilotverksamhet i projektform med Borlänge kommun, Falu kommun samt Region Dalarna som projektägare. Tanken var att plattformen sedan skulle spridas till samtliga Dalarnas kommuner.

Projektet skulle testa och utvärdera en arbetsmodell för rehabilitering av långtidssjukskrivna anställda hos de tre parterna. Modellen riktar sig mot dem som bedömts inte kunna återgå till sina arbeten och där alla möjligheter till rehabilitering, anpassning eller omplacering inom den egna verksamheten uttömts.

En projektledare och två handläggare skulle anställas. De bildade ROSAB, som upprättar en rehabplan och ordnar en praktikplats hos en ny arbetsgivare. Pilotprojektet skulle också förbereda ombildandet av ROSAB till ett aktiebolag, vilket är den juridiska form som befunnit mest lämplig.

Ett förslag till Falu kommun, Borlänge kommun och Landstinget Dalarna om att testa Rosabs arbetsmodell som pilotverksamhet lades fram. Men Falu kommun, Borlänge kommun och Region Dalarna beslutade att inte delta i pilotprojektet ROSAB.

> Ladda ner förstudien här (pdf, 24 sidor, öppnas i nytt fönster)


Riksdagsmän informerade sig

Riksdagsmän besökte Finsam-Falun.

Fr v Marie Olsson, Maria Strömkvist, Patrik Engström, Petra Palmestål, Mats Dahlström och Roza Guclu Hedin.

Fredagen den 24 november 2017 fick Finsam Falun besök av några S-ledamöter på riksdagens dalabänk. De ville veta mer om förstudien och projektet Rosab.

Dåvarande styrelseordförande Mats Dahlström och förbundschef Petra Palmestål tog emot och informerade. Socialdemokraternas Marie Olsson, Maria Strömkvist, Patrik Engström och Roza Guclu Hedin. De fyra riksdagsledamöterna var positiva till vad de fick höra och lovade att förankra ROSAB i Socialdepartementet.