SAMVERKAN I FALUN-BORLÄNGE

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Nära till språket

Många utlandsfödda går igenom och skrivs ut från SFI (Svenska för invandrare) utan att ha lärt sig tillräckligt bra svenska. Språket är nödvändigt för att kunna etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. Många av de här personerna behöver försörjningsstöd för att klara sig.

Såväl Försörjnings- och rehabiliteringsenheten som Arbetsmarknads- och integrationsenheten i Borlänge kommun har märkt hur bristande språkutveckling hindrat många från att få jobb eller ens klara av att delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom kommunen eller på Arbetsförmedlingen. Ett stort antal personer som får försörjningsstöd har förbrukat sina undervisningstimmar på SFI utan att ha lärt sig tillräckligt bra svenska. Kommunen samverkar därför med Region Dalarna (vårdcentralen Jakobsgårdarna) och Fornby folkhögskola i ett projekt som ska erbjuda dessa personer mer samhälls- och svenskundervisning.

Projektet består av två steg. Först går deltagarna en individuellt anpassad preparandkurs, som direkt förbereder dem för steg 2, som exempelvis kan utgöras av Nära till språket.

Utbildningen Nära till språket erbjuds 10 deltagare under hösten 2024. Deltagarna behåller sina försörjningsstöd under utbildningen, eftersom kursen inte berättigar till studiemedel från CSN.

Målet med utbildningen kan vara att ge deltagarna en bättre grund för fortsatta studier på SFI, något de kan få om det finns ”särskilda skäl”.

Finsam Falun-Borlänge finansierar projektet med 2,4 miljoner kr. Projektet pågår till slutet av 2024.

Kontakt

> Petra Sjöberg, Borlänge kommun – Försörjningsstöd-och rehabiliteringsenheten