SAMVERKAN I FALUN-BORLÄNGE

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

Rehabhandledare på öppenvårdspsykiatrin

Maja Bergman arbetar som rehabhandledare på öppenvårdspsykiatrin.

Finsam Falun-Borlänge finansierar en tjänst som rehabhandledare på öppenvårdspsykiatrin. Maja Bergman tillträdde tjänsten i augusti 2022. Hennes uppgift är att förstärka och komplettera projektet Brobyggarna. 

I Falun finns idag 120 patienter i vuxenpsykiatrin som lever på försörjningsstöd från kommunens socialförvaltning. De har ingen rätt till sjukpenning. Mer än 60 procent av dem är under 40 år.

Rehabhandledaren ska i samverkan med Brobyggaren och med läkare, kuratorer m.fl på psykiatrimottagningen utveckla tydliga individuella planer för patienterna i målgruppen. Handledaren ska även fungera som ett stöd för patienterna när de kommer ut i rehabiliterande insatser. Målet är att öka antalet patienter som kommer vidare i sysselsättning.

Projektet pågår under 2022–2023.