SAMVERKANSARENOR I FALUN-BORLÄNGE

 

Frukostmöten för
ökad samverkan och kunskap

frukostmoteFinsam Falun-Borlänge arrangerar och finansierar fyra frukostmöten per år. Varje möte har ett tema som berör samverkan och/eller psykisk ohälsa.

Till frukostmötena bjuds våra parter in, det vill säga politiker, chefer och tjänstemän i Falu och Borlänge kommuner samt Region Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Även brukarorganisationer, arbetsintegrerande sociala företag och studieförbund får inbjudan.

Utveckla nätverk

Syftet med mötena är att erbjuda ett forum där man kan mötas över förvaltnings- och organisationsgränser, utan krav eller förväntningar på varandra. Man får chansen att mingla och utveckla sitt nätverk samt bli uppdaterad på ny kunskap om psykisk ohälsa och samverkan. Vi äter frukost tillsammans och får information om någon insats eller verksamhet som är nyttig för alla att känna till.

Frukostmötena hålls växelvis på Gamla elverket/Näringslivets hus, Ölandsgatan 8 i Falun eller på Hotell Scandic i Borlänge, Stationsgatan 21-23.  Planerade datum finns i kalendariet med aktuellt tema och anmälningslänk.

Har du förslag på innehåll? Hör av dig! > Pia Larshans-Bodare, förbundschef Finsam Falun-Borlänge, tel 023-863 09

Frukostmöten 2023

6 april: Insteget och SIP-samordning > Presentation Insteget (pdf), presentation SIP-samordning (pdf)

1 juni: Personliga ombud

4 oktober Föräldraskapsstöd i Borlänge > Presentation föräldraskapsstöd (pdf)

?

Frukostmöten 2022

• 28 april: Den stora utmaningen. Peter Möller, samhällsanalytiker Region Dalarna > Dalarnas nuläge och utmaningar (pdf).

• 2 juni: SIP i praktiken. Maya Engberg, SIP-samordnare, Falu kommun > SIP på tre minuter – Samordnad Individuell Plan (pdf)

• 29 september Våld i nära relation. Patric Thuresson, enhetschef på enheten Våld i nära relation

• 15 december: Brobyggarna. Hanna Dahlström, Linda Bethäuser, Maja Bergman och Maya Engberg.