SAMVERKANSARENOR I FALUN-BORLÄNGE

 

Föreläsningsserie 2021

Psykisk hälsa –
tillsammans gör vi skillnad

Finsam Falun-Borlänge arrangerar tillsammans med studieförbunden en serie föreläsningar om psykisk ohälsa m.m.

Föreläsningarna vänder sig till människor med erfarenhet av psykisk ohälsa, exempelvis anhöriga, yrkesverksamma, sådana som själva är drabbade eller som bara är intresserade av mer kunskap i ämnet.

Föreläsningarna är förlagda till kvällstid med start kl 18.30.

Årets föreläsningar äger rum digitalt på grund av rådande pandemi. När du klickar på föreläsningen i kalendariet här intill, kommer du till en sida med information och ett anmälningsformulär.

Mer information: Pia Larshans-Bodare 023-826 35